Axudas á contratación de persoal investigador

O Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade en I+D+i 2017-2020 inclúe actuacións destinadas a favorecer a formación e incorporación de recursos humanos en I+D+i, nas distintas etapas:

Etapa de formación predoutoral

Axudas para a realización de teses doutorais, cunha duración máxima de catro anos, podendo incluír o financiamento dun período de orientación posdoctoral (POP) sempre que a tese conclúase no prazo de tres anos establecido.

· Contratación predoutoral para a Formación de Profesorado Universitario (Ministerio de Universidades - FPU).

· Contratación predoutoral para a Formación de Doutores asociados a proxectos. O proceso de avaliación e selección corresponde ás entidades beneficiarias dos proxectos.

· Contratación predoutoral para a Formación de Doutores en Empresas (Axencia Estatal de Investigación – Doutoramentos Industriais).

· Formación de Doutores no Instituto Universitario Europeo (Ministerio de Universidades).

Etapa posdoctoral

· Juan de la Cierva (Axencia Estatal de Investigación) destinadas a cofinanciar a primeira fase desta etapa posdoctoral, cofinanciando os gastos de contratación durante un máximo de dous anos.

Incorporación de doutores

Axudas destinadas a impulsar a incorporación de investigadores en fases craves de consolidación da carreira investigadora, promovendo a progresiva adquisición da autonomía e independencia investigadoras que marcan a transición cara á madurez investigadora:

· Ramón y Cajal (Axencia Estatal de Investigación). As axudas están dirixidas á incorporación de investigadores estranxeiros ou españois, incluídos aqueles que se atopen realizando a súa investigación fóra de España e desexen desenvolver a súa investigación en España, por un período máximo de cinco anos. As axudas cofinancian a contratación en universidades e organismos de investigación españois e inclúen, ademais, unha dotación adicional destinada a cofinanciar a contratación destes investigadores ao concluír o cinco anos e outra para cubrir os gastos de investigación iniciais asociados á súa incorporación.

· Torres Quevedo (Axencia Estatal de Investigación). As axudas, de tres anos de duración, cofinancian a incorporación de doutores a empresas e centros e institutos tecnolóxicos con capacidades de I+D+i acreditada.

· Beatriz Galindo (Ministerio de Universidades). Estas axudas teñen o obxectivo de atraer o talento investigador que realizou parte da súa carreira profesional no estranxeiro.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...