Consell Àrtic

Consejo Ártio

El Consell Àrtic (CA) es va establir mitjançant la Declaració d'Ottawa, el 19 de setembre de 1996, és un fòrum de cooperació intergovernamental creat per promoure la cooperació entre els Estats Àrtics, incloent les comunitats indígenes àrtiques i altres organismes interessats en la protecció del medi ambient Àrtic. Està format pels vuit estats amb zones de sobirania situades més enllà del Cercle Polar Àrtic: Canadà, Dinamarca (per Groenlàndia i les Illes Fèroe), Finlàndia, Islàndia, Noruega, Suècia, Rússia i Estats Units d'Amèrica. Són participants permanents del CA, com a membres de ple dret, les organitzacions indígenes de l'àrtic. Actualment són: Associació Russa dels Pobles Indígenes del Nord, (RAIPON), Conferència Circumpolar Inuit, El Consell Saami, Consell Àrtic Atabascano, Consell Internacional Gwichin, i l'Associació Internacional Aleutiana.

El CA es va establir com un fòrum d'alt nivell per promoure un mitjà de cooperació entre els Estats Àrtics, incloent les comunitats indígenes àrtiques i altres organismes interessats en la protecció del medi ambient Àrtic. El CA coordina els programes de desenvolupament sostenible i dissemina la informació sobre sostenibilitat, recerca, educació i altres aspectes relacionats amb l'Àrtic en col·laboració amb les poblacions indígenes i residents que habiten en l'Àrtic.

Les activitats del CA s'organitzen a través de 6 Grups de Treball (ACAP, AMAP, CAFF, EPPR, PAM i SDWG) composts per representants de diversos governs i agències no governamentals i experts.

Participen en el CA, a més, una sèrie d'Organitzacions i Països Observadors entre els quals es troba Espanya des d'octubre de 2006. Espanya participa activament en el CA i els seus Grups de Treball a través de diversos experts de diferents Ministeris i altres institucions.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...