Consell Àrtic

Consejo Ártio

El Consell Àrtic (CA) es va establir mitjançant la Declaració d'Ottawa, el 19 de setembre de 1996, és un fòrum de cooperació intergovernamental creat per a promoure la cooperació entre els Estats Àrtics, incloent les comunitats indígenes àrtiques i altres organismes interessats en la protecció del medi ambient Àrtic. Està format pels huit estats amb zones de sobirania situades més enllà del Cercle Polar Àrtic: Canadà, Dinamarca (per Groenlàndia i les Illes Fèroe), Finlàndia, Islàndia, Noruega, Suècia, Rússia i Estats Units d'Amèrica. Són participants permanents del CA, com a membres de ple dret, les organitzacions indígenes de l'àrtic. Actualment són: Associació Russa dels Pobles Indígenes del Nord, (RAIPON), Conferència Circumpolar Inuit, El Consell Saami, Consell Àrtic Atabascano, Consell Internacional Gwichin, i l'Associació Internacional Aleutiana.

El CA es va establir com un fòrum d'alt nivell per a promoure un mitjà de cooperació entre els Estats Àrtics, incloent les comunitats indígenes àrtiques i altres organismes interessats en la protecció del medi ambient Àrtic. El CA coordina els programes de desenvolupament sostenible i dissemina la informació sobre sostenibilitat, investigació, educació i altres aspectes relacionats amb l'Àrtic en col·laboració amb les poblacions indígenes i residents que habiten en l'Àrtic.

Les activitats del CA s'organitzen a través de 6 Grups de Treball (ACAP, AMAP, CAFF, EPPR, PAM i SDWG) compostos per representants de diversos governs i agències no governamentals i experts.

Participen en el CA, a més, una sèrie d'Organitzacions i Països Observadors entre els quals es troba Espanya des d'octubre de 2006. Espanya participa activament en el CA i els seus Grups de Treball a través de diversos experts de diferents Ministeris i altres institucions.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...