Tractat Antàrtic

Banderas Tratado Antártico

El Tractat Antàrtic, signat a Washington l'1 de desembre de 1959, garanteix l'ús de l'Antàrtida exclusivament per a finalitats pacífiques, promou la llibertat de recerca científica i cooperació internacional per a aquesta fi, així com l'intercanvi d'observacions i resultats científics, els quals estaran lliurement disponibles.

Espanya es va adherir al Tractat Antàrtic en 1982 i va ser admesa com a part consultiva en 1988.

El Tractat, juntament amb el Protocol al Tractat Antàrtic sobre Protecció del Medi ambient, la Convenció per a la Conservació de les Foques Antàrtiques (CCFA) i la Convenció per a la Conservació dels Recursos Vius Marins Antàrtics (CCRVMA), integren el Sistema del Tractat Antàrtic.

D'acord amb l'article IX del Tractat, els representants de les parts contractants es reuniran tots els anys amb la finalitat d'intercanviar informacions, consultar-se mútuament sobre assumptes d'interès comú relacionats amb l'Antàrtida i formular, considerar i recomanar als seus Governs mesurades per promoure els principis i objectius del Tractat. Aquest fòrum és la Reunió Consultiva del Tractat Antàrtic (RCTA).

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...