Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC)

Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC)

Al novembre 2018 la CE llança la iniciativa del Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC, European Open Science Cloud) que federarà a partir de 2021 les infraestructures nacionals de dades amb la missió d'oferir als científics i tecnòlegs accés als recursos d'emmagatzematge, gestió, anàlisi i reutilització de dades de forma multidisciplinaria.

EOSC serà un dels partenariados inclosos en l'Agenda Estratègica d'Horitzó Europa (2021-2027) i es convertirà en el principal instrument per impulsar les polítiques de ciència oberta a Europa. Com a primer pas cap a aquest partenariado, s'ha constituït el 29 de juliol de 2020 l'Associació EOSC (EOSC AISBL), entre els quatre socis responsables de la constitució de l'Associació es troba el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) que actua com a organització amb mandat ministerial (mandated organisation). L'Associació EOSC garantirà la col·laboració entre els agents interessats a contribuir a EOSC (Agències Finançadores, Organismes de Recerca, usuaris i proveïdors de serveis ).

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...