Nube Europea de Ciencia Aberta (EOSC)

Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC)

En novembro 2018 a CE lanza a iniciativa da Nube Europea de Ciencia Aberta (EOSC, European Open Science Cloud) que federará a partir de 2021 as infraestruturas nacionais de datos coa misión de ofrecer aos científicos e tecnólogos acceso aos recursos de almacenamento, xestión, análise e reutilización de datos de forma multidisciplinar.

EOSC será un dos partenariados incluídos na Axenda Estratéxica de Horizonte Europa (2021-2027) e converterase no principal instrumento para impulsar as políticas de ciencia aberta en Europa. Como primeiro paso cara a este partenariado, constituíuse o 29 de xullo de 2020 a Asociación EOSC (EOSC AISBL), entre o catro socios responsables da constitución da Asociación atópase o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) que actúa como organización con mandato ministerial (mandated organisation). A Asociación EOSC garantirá a colaboración entre os axentes interesados en contribuír a EOSC (Axencias Financiadoras, Organismos de Investigación, usuarios e provedores de servizos ).

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...