Compra Pública de Innovación

A innovación constitúe un dos factores indispensables para o crecemento económico do país, por iso é polo que ocupe un lugar destacable nas políticas europeas e nacionais. Ademais, configúrase como unha das claves para a creación de emprego, o crecemento a medio prazo, a produtividade e, en definitiva, a mellora da competitividade.

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades realiza actuacións que fomentan a innovación tanto nas empresas como nas entidades públicas. En concreto, a Compra Pública de Innovación (CPI) ten como obxectivo potenciar a innovación no sector público e sector privado por medio da compra pública, de forma que se incorporen solucións innovadoras nas Administracións Públicas e incentívese a innovación nas empresas.

Fiscalidade e bonificacións por actividades de I+D+i. Selo de PEME Innovadora

A Administración Pública conta con varios instrumentos para o impulso da innovación empresarial, tales como os incentivos fiscais pola realización de actividades de investigación e desenvolvemento e/ou innovación tecnolóxica e as bonificacións sobre a cota á Seguridade Social por persoal investigador.

Como principais instrumentos fiscais, destacan os Informes Motivados Vinculantes e o selo PEME Innovadora. Os Informes Motivados Vinculantes achegan seguridade xurídica na aplicación de deducións e bonificacións por Investigación, Desenvolvemento e/ou Innovación Tecnolóxica (I+D+i). Doutra banda, a creación do selo de PEME Innovadora e do seu rexistro busca pór estas empresas en valor, favorecer a súa identificación e formular políticas específicas.

Estes instrumentos son de carácter horizontal e de aplicación libre e xeral. Ademais, están orientados a incentivar a iniciativa do sector privado sen condicionar o ámbito innovador ao que se orienta a empresa.

Transferencia do coñecemento

A transferencia do coñecemento constitúe un dos eixos de actuación prioritarios na Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. O principal obxectivo é colocar a España entre os países con maior nivel de innovación, facendo que a transferencia de coñecemento teña impacto en termos de xeración de progreso.

Para iso, é necesario favorecer a transferencia de coñecemento e desenvolver vínculos bidireccionales entre ciencia e empresas (en especial as pemes) a través da comprensión mutua de necesidades e obxectivos. Ademais, é de suma importancia asegurar a cooperación público-privada nas distintas etapas da cadea de valor: desde as fases iniciais do desenvolvemento das tecnoloxías nas que se favorecerá a aplicación do coñecemento, ata a chegada ao mercado de produtos de interese para a sociedade. O I+D+i nacional debe priorizar e dar resposta aos desafíos dos sectores estratéxicos.

Deseño como motor da innovación

O investimento en innovación e en deseño é unha aposta de presente e de futuro. A innovación fai posible alcanzar a excelencia empresarial e o liderado nos mercados. A aposta das empresas pola innovación é unha das nosas mellores ferramentas para favorecer a competitividade, o progreso social e o crecemento económico a longo prazo. O deseño, pola súa banda, é fonte de riqueza e benestar. Pero, ademais, o deseño é motor da innovación, estando sempre presente no proceso produtivo. O deseño constitúe a base e a forza impulsora da innovación.

Ambos, innovación e deseño, compleméntanse e interaccionan entre si. A innovación é elemento determinante para o avance e a evolución do deseño, abríndolle novos campos de desenvolvemento, á vez que o deseño é ferramenta que constitúe a base e a forza impulsora da innovación.

Ecosistemas de innovación

Las políticas públicas dirigidas a promover los ecosistemas regionales de innovación han evolucionado durante los últimos años hacia un nuevo enfoque más participativo y colaborativo. Este viraje en las políticas de ciencia e innovación apunta a un nuevo modelo de gobernanza multinivel en torno a retos compartidos, con una visión orientada al territorio que promueve el uso eficiente de las capacidades de todas las regiones, fomenta la cooperación interregional y afronta las persistentes brechas territoriales de innovación.

Cidades pola Innovación- Rede INNPULSO

Esta distinción recoñece ás cidades líderes que apoiaron investimentos en infraestruturas que favorezan a sustentabilidade económica e melloren o noso patrón de crecemento baseado no coñecemento e a innovación. As entidades locais desempeñan un papel fundamental para lograr a cohesión dos axentes de innovación grazas á súa proximidade aos cidadáns, ás empresas e ás institucións e organismos públicos.

Xunto á distinción púxose en marcha a Rede de Cidades da Ciencia e a Innovación (INNPULSO).

Plan Estratégico de Tecnología Energética (SET PLAN)

El “European Strategic Energy Technology Plan” (SET Plan, en sus siglas en inglés) es un instrumento clave para impulsar la transición hacia un sistema energético climáticamente neutro, mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras, bajas en carbono y competitivas en costes. El SET Plan se estableció en 2007 y, desde la creación de la Unión de la Energía en 2015, se convirtió en uno de los principales instrumentos de su quinto pilar dedicado a investigación, innovación y competitividad. España es miembro del Steering Group y del Bureau, órganos de gobernanza del SET Plan.

Mission Innovation

Mission Innovation es una iniciativa global formada por 23 países más la UE, para conseguir que la innovación energética acelere la descarbonización de todos los sectores de la economía.

Mission Innovation se anunció en la COP21 el 30 de noviembre de 2015, cuando los líderes mundiales se reunieron en París para comprometerse con esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...