Compra Pública de Innovación

A innovación constitúe un dos factores indispensables para o crecemento económico do país, por iso é polo que ocupe un lugar destacable nas políticas europeas e nacionais. Ademais, configúrase como unha das claves para a creación de emprego, o crecemento a medio prazo, a produtividade e, en definitiva, a mellora da competitividade.

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades realiza actuacións que fomentan a innovación tanto nas empresas como nas entidades públicas. En concreto, a Compra Pública de Innovación (CPI) ten como obxectivo potenciar a innovación no sector público e sector privado por medio da compra pública, de forma que se incorporen solucións innovadoras nas Administracións Públicas e incentívese a innovación nas empresas.

Fiscalidade e bonificacións por actividades de I+D+i. Selo de PEME Innovadora

A Administración Pública conta con varios instrumentos para o impulso da innovación empresarial, tales como os incentivos fiscais pola realización de actividades de investigación e desenvolvemento e/ou innovación tecnolóxica e as bonificacións sobre a cota á Seguridade Social por persoal investigador.

Como principais instrumentos fiscais, destacan os Informes Motivados Vinculantes e o selo PEME Innovadora. Os Informes Motivados Vinculantes achegan seguridade xurídica na aplicación de deducións e bonificacións por Investigación, Desenvolvemento e/ou Innovación Tecnolóxica (I+D+i). Doutra banda, a creación do selo de PEME Innovadora e do seu rexistro busca pór estas empresas en valor, favorecer a súa identificación e formular políticas específicas.

Estes instrumentos son de carácter horizontal e de aplicación libre e xeral. Ademais, están orientados a incentivar a iniciativa do sector privado sen condicionar o ámbito innovador ao que se orienta a empresa.

Transferencia do coñecemento

A transferencia do coñecemento constitúe un dos eixos de actuación prioritarios na Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. O principal obxectivo é colocar a España entre os países con maior nivel de innovación, facendo que a transferencia de coñecemento teña impacto en termos de xeración de progreso.

Para iso, é necesario favorecer a transferencia de coñecemento e desenvolver vínculos bidireccionales entre ciencia e empresas (en especial as pemes) a través da comprensión mutua de necesidades e obxectivos. Ademais, é de suma importancia asegurar a cooperación público-privada nas distintas etapas da cadea de valor: desde as fases iniciais do desenvolvemento das tecnoloxías nas que se favorecerá a aplicación do coñecemento, ata a chegada ao mercado de produtos de interese para a sociedade. O I+D+i nacional debe priorizar e dar resposta aos desafíos dos sectores estratéxicos.

Deseño como motor da innovación

O investimento en innovación e en deseño é unha aposta de presente e de futuro. A innovación fai posible alcanzar a excelencia empresarial e o liderado nos mercados. A aposta das empresas pola innovación é unha das nosas mellores ferramentas para favorecer a competitividade, o progreso social e o crecemento económico a longo prazo. O deseño, pola súa banda, é fonte de riqueza e benestar. Pero, ademais, o deseño é motor da innovación, estando sempre presente no proceso produtivo. O deseño constitúe a base e a forza impulsora da innovación.

Ambos, innovación e deseño, compleméntanse e interaccionan entre si. A innovación é elemento determinante para o avance e a evolución do deseño, abríndolle novos campos de desenvolvemento, á vez que o deseño é ferramenta que constitúe a base e a forza impulsora da innovación.

Cidades pola Innovación- Rede INNPULSO

Esta distinción recoñece ás cidades líderes que apoiaron investimentos en infraestruturas que favorezan a sustentabilidade económica e melloren o noso patrón de crecemento baseado no coñecemento e a innovación. As entidades locais desempeñan un papel fundamental para lograr a cohesión dos axentes de innovación grazas á súa proximidade aos cidadáns, ás empresas e ás institucións e organismos públicos.

Xunto á distinción púxose en marcha a Rede de Cidades da Ciencia e a Innovación (INNPULSO).

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...