Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía

O Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de España (MUNCYT) é un museo de titularidade estatal adscrito á Secretaría Xeral de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e xestionado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT). O MUNCYT actúa como referente social e punto de encontro en materia científica e tecnolóxica desde a consideración de que cada cidadán ten un papel importante que desempeñar en ciencia e tecnoloxía.

Conserva máis de dezasete mil obxectos entre instrumentos científicos, aparellos tecnolóxicos, vehículos de transporte, máquinas e ferramentas industriais, que datan do século XVI ata a actualidade. “testemuñas únicas" da evolución da ciencia e a tecnoloxía con sede en Madrid e A Coruña. Ademais, o MUNCYT realiza conferencias, actividades lúdico-científicas, talleres didácticos, colaboracións na formación do profesorado de ciencias e publicacións de catálogos.

Real Xardín Botánico

Centro de investigación e exhibición que alberga unha mostra de cinco mil especies de plantas vivas para promover o coñecemento, a conservación e o goce das plantas e do seu medio natural.

A investigación científica en plantas e fungos ten como obxectivo describir, interpretar e sintetizar o coñecemento sobre a diversidade do mundo vexetal e dar a coñecer os obxectivos e resultados dos proxectos de investigación tanto aos profesionais da ciencia como aos cidadáns.

A exhibición de plantas vivas e a conservación de plantas secas (o herbario), é a práctica experimentada da arte da xardinaría e a conservación dun patrimonio histórico e cultural único. Isto converte ao Real Xardín Botánico nun lugar moi atractivo onde se organizan programas educativos e visitas guiadas para nenos e adultos.

Museo Geominero

Conserva importantes coleccións de minerais, rocas e fósiles, e conta con xacementos significados do rexistro mundial.

Os obxectivos do Museo Geominero son conservar, investigar e difundir a riqueza e diversidade do patrimonio xeolóxico, paleontológico e mineralógico. Conta con importantes coleccións de minerais, rocas e fósiles procedentes de todas as rexións españolas e de antigos territorios coloniais, así como de xacementos significados do rexistro mundial.

A continuada posta en valor dos seus fondos mediante a investigación e difusión a través de catálogos temáticos, situou ao Museo entre os máis importantes da súa natureza en España. Á importancia científica destas coleccións, hai que engadir o seu valor histórico, pois a súa orixe remóntase á creación da Comisión do Mapa Xeolóxico de España en 1849.

Museo Nacional de Ciencias Naturais

O Museo Nacional de Ciencias Naturais é un dos institutos de investigación científica máis importantes do país no ámbito das ciencias naturais.

Coleccións científicas, exposicións e actividades educativas que promoven transmitir o coñecemento da diversidade do mundo natural á sociedade. O museo tamén desenvolve investigacións científicas punteiras en áreas como a paleobiología, a xeoloxía, a ecoloxía ou o cambio climático. Estas coleccións conservan ademais un dos mellores arquivos históricos existentes sobre as ciencias naturais.

As coleccións do Museo están activamente integradas nas redes europeas e ofrecen aos investigadores a oportunidade de obter datos a gran escala sobre diversas áreas.

Residencia de Estudantes

A Residencia de Estudantes, fundada en 1910, foi o primeiro centro cultural de España e unha das experiencias máis vivas e frutíferas de creación e intercambio científico e artístico da Europa de entreguerras.

Hoxe a Residencia é, de novo, un dos centros máis orixinais do panorama cultural español.

Propicia un diálogo permanente entre ciencias e artes e actúa como centro de recepción das vangardas internacionais. Un espazo aberto ao debate, a reflexión crítica e a creación, na que se aloxan cada ano preto de tres mil investigadores, artistas e outros profesionais.

A Residencia de Estudantes desenvolve proxectos de investigación seguindo dúas liñas principais: o estudo e a difusión do seu legado histórico e a análise das tendencias actuais de pensamento.

Casa da Ciencia

A Casa da Ciencia é o centro de divulgación científica do Consello Superior de Investigacións Científicas en Sevilla. Ofrece ás público exposicións sobre vida invertebrada, moluscos ou visitas virtuais á Reserva Biolóxica de Doñana.

O Museo conta con exposicións permanentes que abordan algúns dos temas universais da Ciencia, como as grandes especies que poboan os nosos mares ou o longo percorrido de transformacións xeolóxicas que sufriu a Terra, especialmente na provincia de Sevilla.

Ofrece ademais outra instalación permanente, o Planetario, que a través dunha variada oferta de proxeccións busca achegar o fantástico mundo dos corpos celestes a todas as idades. Cada fin de semana realízanse demostracións e visitas guiadas que achegan a ciencia á sociedade.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...