Os recursos humanos constitúen un piar esencial do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación.  

A través deste espazo facilítase información de interese para os que realizan funcións relacionadas co ámbito científico ou tecnolóxico, carreira investigadora en España, avaliación do persoal investigador dos Organismos Públicos de Investigación (OPI), o acceso ás Infraestruturas Científico e Tecnolóxicas Singulares (ICTS), os cursos de capacitación para o uso de animais con fins científicos, así como as convocatorias dos Premios Nacionais de Investigación.

Carreira Investigadora

Investigar é levar a cabo un traballo creativo realizado de forma sistemática para incrementar o volume de coñecementos, incluídos os relativos ao ser humano, a cultura e a sociedade, o uso de coñecementos para crear novas aplicacións, a súa transferencia e a súa divulgación.

Experimentación Animal

Protección dos animais utilizados en experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia.

Premios Nacionais de Investigación

​​​​​​​Os Premios Nacionais de Investigación recoñecen o mérito daqueles investigadores e investigadoras de nacionalidade española que estean a realizar un labor destacado en campos científicos de relevancia internacional e que contribúan excepcionalmente ao avance da ciencia, ao mellor coñecemento do ser humano e a súa convivencia, á transferencia de tecnoloxía e ao progreso da Humanidade.

Acceso a usuarios ICTS

As infraestruturas científicas e técnicas singulares (ICTS) ofrecen unha porcentaxe de apertura da capacidade dos seus servizos esenciais en réxime de Acceso Aberto Competitivo para o uso por investigadores do sector público e privado, nacional e internacional, contando co apoio do persoal técnico e administrativo propio da ICTS.

Consejo Internacional de la Ciencia (ISC)

El Consejo Internacional de la Ciencia (ISC) es una organización mundial no gubernamental, con una membresía global creciente que aúna a 40 uniones y asociaciones científicas internacionales y más de 140 organizaciones científicas nacionales y regionales, incluidas Academias y Consejos de Investigación.

El Consejo es único en su capacidad para reunir e integrar la excelencia científica y la experiencia científico-política de todos los campos de la ciencia en todas las regiones del mundo.

España es “Miembro Nacional” desde 1922, y en la actualidad está representada por la Secretaría General de Investigación.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...