Carreira investigadora

Investigar é levar a cabo un traballo creativo realizado de forma sistemática para incrementar o volume de coñecementos, incluídos os relativos ao ser humano, a cultura e a sociedade. Isto tradúcese no uso de coñecementos para crear novas aplicacións, a súa transferencia e a súa divulgación.

É primordial establecer unha carreira investigadora ben definida con mecanismos eficaces de selección, avaliación e promoción na que se contemple e facilite a mobilidade como elemento enriquecedor do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SECTI). A dispoñibilidade dunha carreira científica definida e estruturada estimula e retén o talento científico no noso país. O itinerario deseñado ha de respectar e garantir os principios de seguridade laboral e de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes.

Benestar dos animais usados en investigación

Só poderanse utilizar animais con fins científicos cando o seu uso estea xustificado pola finalidade que se persegue, sendo necesaria a implementación do «principio do tres erres», é dicir, a substitución, a redución e o refinamiento dos procedementos, fomentando o uso de métodos alternativos á experimentación con animais vivos.

As normas básicas aplicables para a protección dos animais utilizados en experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia, están establecidas no Real Decreto 53/2013, do 1 de febreiro.

O órgano encargado de asesorar á Administración Xeral do Estado, as comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla e aos órganos encargados do benestar dos animais, así como de garantir que se comparten as mellores prácticas, é o Comité español para a protección de animais utilizados con fins científicos (CEPAFIC), adscrito ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Premios e recoñecementos

Os Premios Nacionais de Investigación recoñecen o mérito daqueles investigadores e investigadoras de nacionalidade española que estean a realizar un labor destacado en campos científicos de relevancia internacional e que contribúan excepcionalmente ao avance da ciencia, ao mellor coñecemento do ser humano e a súa convivencia, á transferencia de tecnoloxía e ao progreso da Humanidade.

Doutra banda, a Medalla ao Mérito na Investigación e na Educación universitaria creouse a efectos honoríficos para distinguir ás persoas e entidades que destacaron, de modo eminente, no desenvolvemento e fomento da educación universitaria e da investigación científica e técnica. A Medalla ao Mérito na Investigación e na Educación universitaria ten tres categorías: ouro, prata e bronce.

Acceso a usuarios ICTS

O termo Infraestrutura Científica e Técnica Singular (ICTS) fai referencia a instalacións, recursos ou servizos necesarios para desenvolver investigación de vangarda e de máxima calidade. As ICTS son únicas ou excepcionais no seu xénero, cun custo de investimento, mantemento e operación moi elevado, cuxa importancia e carácter estratéxico xustifica a súa dispoñibilidade para todo o colectivo de I+D+i. Caracterízanse por tres aspectos fundamentais: son infraestruturas de titularidade pública, son singulares e están abertas ao acceso competitivo.

As Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS) ofrecen unha porcentaxe de apertura da capacidade dos seus servizos esenciais en réxime de Acceso Aberto Competitivo para o uso por investigadores do sector público e privado, nacional e internacional, contando co apoio do persoal técnico e administrativo propio da ICTS.

Consello Internacional da Ciencia (ISC)

O Consello Internacional da Ciencia (ISC) é unha organización mundial non gobernamental, cunha membresía global crecente, que axunta a 40 unións e asociacións científicas internacionais e máis de 140 organizacións científicas nacionais e rexionais, incluídas Academias e Consellos de Investigación.

O Consello é único na súa capacidade para reunir e integrar a excelencia científica e a experiencia científico-política de todos os campos da ciencia en todas as rexións do mundo.

España é “Membro Nacional” desde 1922, e na actualidade está representada pola Secretaría Xeral de Investigación.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...