Neste espazo recóllense aspectos xerais do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e do fondo europeo que o financia: o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Ademais, trátanse en detalle as distintas medidas que este Ministerio promove no Plan.

Contido do Plan

A crise sen precedentes causada polo coronavirus tivo unha resposta inédita na historia da Unión Europea: o maior paquete de estímulo xamais financiado, composto polo novo orzamento comunitario 2021-2027 (o novo Marco Financeiro Plurianual) e polo instrumento temporal NextGenerationEU concibido para impulsar a recuperación.

Reformas

As reformas do compoñente 17 pretenden mellorar a eficacia e a eficiencia do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, para premiar a excelencia e avaliar os resultados, coas ferramentas axeitadas de seguimento que aproveiten todo o potencial das novas tecnoloxías da información para avaliar as políticas públicas. En definitiva, trátase de mellorar a eficiencia e a rendición de contas.

Investimentos

O Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SECTI) acadou estándares de excelencia investigadora perfectamente homologables á súa posición económica e xeopolítica no panorama internacional. Non obstante, o SECTI debe fortalecerse nos 3 piares nos que se sustenta: (1) modernización das infraestruturas e equipamento científico, (2) carreira científica e atracción e retención de talento e (3) financiar proxectos de investigación orientados á colaboración público-privada e á transferencia da innovación.

Para este fortalecemento do SECTI promóvense 9 investimentos que ascenden a 3.456.685.000 euros.

Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e a Transformación Económica (PERTE)

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) son proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, con un alto componente de colaboración público-privada y transversales a las diferentes administraciones.

Se conciben como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Su objetivo es contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente a la transformación de la economía española.

Estarán abiertos a todo tipo de empresas (tanto grandes como pymes y empresas emergentes) que operen en el tipo de actividades y áreas donde se desarrollen.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...