Neste espazo recóllense os aspectos xerais do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e do fondo europeo que o financia: o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Ademais, trátase en detalle as distintas medidas que este Ministerio promove no Plan.

Contido do Plan

A crise sen precedentes causada polo coronavirus tivo unha resposta inédita na historia da Unión Europea: o maior paquete de estímulo xamais financiado, composto polo novo orzamento comunitario 2021-2027 (o novo Marco Financeiro Plurianual) e polo instrumento temporal NextGenerationEU concibido para impulsar a recuperación.

Reformas

As reformas do compoñente 17 pretenden mellorar a eficacia e a eficiencia do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, para premiar a excelencia e avaliar os resultados, coas ferramentas adecuadas de seguimento que aproveiten todo o potencial das novas tecnoloxías da información para avaliar as políticas públicas. En definitiva, trátase de mellorar a eficiencia e a rendición de contas.

Investimentos

O Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SECTI) alcanzou estándares de excelencia investigadora perfectamente homologables á súa posición económica e xeopolítica no panorama internacional. Con todo, o SECTI debe fortalecerse nos 3 alicerces nos que se sustenta: (1) modernización das infraestruturas e equipamento científico, (2) carreira científica e atracción e retención de talento e (3) financiar proxectos de investigación orientados á colaboración público-privada e á transferencia da innovación.

Para este fortalecemento do SECTI promóvense 9 investimentos que ascenden a 3.456.685.000 euros.

Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e a Transformación Económica (PERTE)

Os Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e a Transformación Económica (PERTE) son proxectos de carácter estratéxico con gran capacidade de arrastre para o crecemento económico, o emprego e a competitividade da economía española, cun alto compoñente de colaboración público-privada e transversais ás diferentes administracións.

Concíbense como un mecanismo de impulso e coordinación de proxectos moi prioritarios, especialmente complexos ou nos que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes ou unha insuficiente iniciativa ou capacidade de investimento por parte do sector privado. O seu obxectivo é contribuír a unha xestión áxil e eficiente dos fondos e reforzar aqueles proxectos que contribúan claramente á transformación da economía española.

Estarán abertos a todo tipo de empresas (tanto grandes como pemes e empresas emerxentes) que operen no tipo de actividades e áreas onde se desenvolvan.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...