Estrutura e Funcións

O Real Decreto 404/2020, do 25 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Ciencia e Innovación, establece a seguinte organización: O Ministro de Ciencia e Innovación; a Secretaría Xeral de Investigación, con rango de Subsecretaría da que depende a Dirección Xeral de Planificación da Investigación; a Secretaría Xeral de Innovación, con rango de Subsecretaría e a Subsecretaría de Ciencia e Innovación da que depende a Secretaría Xeral Técnica.

Entidades Adscritas

O Ministerio de Ciencia e Innovación desenvolve as súas funcións tamén a través de organismos públicos dependentes deste con funcións ou labores concretos.

Organismos públicos de investigación (OPI)

Son Organismos Públicos creados para a execución directa de actividades de investigación científica e técnica, de actividades de prestación de servizos tecnolóxicos, e daquelas outras actividades de carácter complementario, necesarias para o adecuado progreso científico e tecnolóxico da sociedade.

Órganos Consultivos

Os Órganos Consultivos do Ministerio de Ciencia e Innovación ofrecen os seus coñecementos sobre cuestións determinadas na área concreta de acción que estudan. 

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...