Estrutura e Funcións

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades é o departamento da Administración Xeral do Estado encargado da execución da política do Goberno en materia de investigación científica e técnica, desenvolvemento tecnolóxico e innovación en todos os sectores, incluíndo a dirección das relacións internacionais nesta materia e a representación española en programas, foros e organizacións da Unión Europea e internacionais de a súa competencia.

  • Organigrama​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Entidades Adscritas

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades tamén desenvolve as súas funcións a través organismos públicos dependentes cuns labores concretos. A Axencia Estatal de Investigación (AEI) como instrumento de financiamento público para as actividades de I+D+i, a entidade pública empresarial Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innnovación (CDTI) para a innovación e desenvolvemento tecnolóxico das empresas e a fundación pública Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía, F.S.P. (FECYT) para o fomento da cultura científica e a ciencia aberta. Esta relación de entidades adscritas complétana os museos, como son o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, o Real Xardín Botánico, o Museo Geominero, o Museo Nacional de Ciencias Naturais, a Residencia de Estudantes e a Casa da Ciencia; e as Reais Academias.

Organismos públicos de investigación (OPI)

Son organismos públicos creados para a execución directa de actividades de investigación científica e técnica, de actividades de prestación de servizos tecnolóxicos, e daqueloutras actividades de carácter complementario, necesarias para o adecuado progreso científico e tecnolóxico da sociedade.

Teñen a condición de organismos públicos de Investigación da Administración Xeral do Estado a Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científica (CSIC); o Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII), que ademais realiza actividades de financiamento da investigación científica e técnica; o Centro de Investigacións Enerxéticas Ambiental e Tecnolóxicas (CIEMAT), e o Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Órganos Consultivos

Os órganos consultivos do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades ofrecen os seus coñecementos sobre cuestións determinadas.

O Comité Español de Ética da Investigación (CEEI), é experto en materias relacionadas coa ética profesional na investigación científica e técnica. O Consello de Política Científica, Tecnolóxica e de Innovación (CPCTI), é o órgano de coordinación xeral entre a AGE e as Comunidades Autónomas en materia de I+D+i. O Consello Asesor de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (CACTI), é o órgano de participación da comunidade científica e tecnolóxica e dos axentes económicos e sociais nos asuntos relacionados coa ciencia, a tecnoloxía e a innovación. O Comité Polar Español (CPE) coordina as actividades de España nas zonas polares constituíndo a Autoridade Polar Española.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...