Mapa Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS)

As Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS) son instalacións únicas e excepcionais no seu xénero. Nelas desenvólvense investigacións de vangarda e de máxima calidade, e actúan como centros de transmisión, intercambio e preservación do coñecemento, a transferencia de tecnoloxía e o fomento da innovación. As ICTS posúen tres características fundamentais: son infraestruturas de titularidade pública, son singulares e están abertas ao acceso competitivo.

Ciencias socioeconómicas e humanidades

As infraestruturas deste ámbito temático céntranse nas áreas científicas de prehistoria, paleontología humana e arqueoloxía. O desenvolvemento de infraestruturas científico-tecnolóxicas nestas disciplinas considérase clave para acurtar as distancias existentes entre o mundo das humanidades e potenciar a súa interacción en beneficio mutuo.

Ciencias da saúde e biotecnoloxía

Esta área temática ha aumentado significativamente a súa representación no actual Mapa de ICTS. Baixo o concepto de ICTS distribuídas establecéronse redes de infraestruturas no campo da imaxe, nanotecnoloxía e ciencias ómicas. Ademais, tamén quedan reforzados os laboratorios de alta seguridade biolóxica ampliándose as infraestruturas deste tipo que ofrecen os seus servizos.

Ciencias do mar, vida e terra

As ICTS incluídas nesta área do coñecemento son infraestruturas necesarias para facilitar o acceso dos científicos a contornas naturais que presentan características únicas para a investigación. Todas elas maioritariamente enfocadas á promoción dunha xestión sustentable do medio natural.

Enerxía

A dispoñibilidade de fontes de enerxía sostibles e economicamente competitivas é un factor clave para o avance e desenvolvemento de calquera país polo que é fundamental contar con infraestruturas que faciliten o avance científico e tecnolóxico neste ámbito. Así, no actual Mapa de ICTS inclúense infraestruturas que investigan e ofrecen as súas instalacións no campo da enerxía solar e a enerxía de fusión. 

Enxeñaría

A área temática de enxeñaría está representada no Mapa de ICTS no ámbito da enxeñaría hidráulica e marítima. A actividade científica e tecnolóxica no ámbito do medio mariño é de sumo interese para España. Contar con este tipo de infraestruturas permitiu realizar investigación punteira neste ámbito que anteriormente viña realizando no estranxeiro, potenciando así a competitividade do noso sistema de I+D+i.

Materiais

Pódese considerar que a Ciencia dos Materiais ten como finalidade última, investigar, sintetizar e desenvolver novas sustancias segundo propiedades desexadas para finalidades e aplicacións determinadas en calquera tipo de campo (enxeñaría, computación, biotecnoloxía, etc.). Para iso, necesítase instrumentación que permita achegarse cada vez máis á estrutura básica da materia. Con este obxectivo, no Mapa de ICTS, inclúense infraestruturas que ofrecen instalacións de última xeración en microscopía electrónica, luz sincrotrón, micro/nano fabricación, láseres ultacortos ultraintensos e complexos aceleradores de partículas.

Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións son imprescindibles para o avance da Ciencia en todas as áreas de coñecemento. Distribuída por todo o territorio nacional, RedIRIS e a Rede Española de Supercomputación (RES) son os máximos expoñentes desta área, ofrecendo á comunidade científica unha gran capacidade de computación e comunicacións mellores e máis seguras. 

Astronomía e Astrofísica

A Astronomía é unha disciplina singular na ciencia española, que experimentou un desenvolvemento exponencial nas últimas décadas, adquirindo unha posición destacada a nivel internacional. A Rede de Infraestrutura de astronomía (RIA) coordina as infraestruturas de observación nacionais recoñecidas como ICTS con dúas grandes áreas representadas: radioastronomía e astronomía óptica e infravermella. Ademais, no campo da Astrofísica, o Laboratorio Subterráneo de Canfranc afianzou a súa estratéxica posición nesta disciplina.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...