Baixo este apartado englóbanse todas as actividades de I+D+I de España que se desenvolven nas zonas polares do Ártico e da Antártida. A autoridade española encargada de coordinar todas estas actividades é o Comité Polar Español.

Comité Polar Español

O Comité Polar Español (CPE) é a autoridade española encargada de coordinar as actividades de I+D+I de España nas zonas polares. O Real decreto 852/2020, do 22 de setembro, regula a súa composición e funcionamento. 

Actualmente o CPE adscríbese ao Ministerio de Ciencia e Innovación a través da Secretaría Xeral de Investigación.

Antártida

A Antártida comprende todos os territorios situados ao sur do paralelo 60º S. Ten unha extensión de 14 millóns de km2, dos cales o 98% están cubertos de xeo con espesores medios de 3 km. Posúe o clima máis extremo da Terra, despois de medir a temperatura máis baixa rexistrada, é o lugar máis ventoso e con menor rexistro de precipitacións, e é o continente máis elevado da Terra cunha altitude media de 2 000 m. Alberga arredor do 80% da auga doce do planeta.

Ártico

O Ártico é unha área adxacente ao polo norte formada polo océano Glacial Ártico e as terras que o rodean. Estímase que o habitan 4 millóns de persoas.

O Ártico pertence aos oito Estados con zonas de soberanía situadas máis alá do círculo polar ártico: Canadá, Dinamarca (por Groenlandia e as Illas Faroe), Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Rusia e Estados Unidos de América. Estes países reúnense no foro de cooperación chamado Consello Ártico.

Ciencia polar

A investigación científica nas rexións polares resulta especialmente relevante pola transcendencia global dos procesos e os descubrimentos que teñen lugar nelas. Considéranse observatorios privilexiados en numerosas áreas de coñecemento. A comprensión, coñecemento e observación dos procesos xeolóxicos, biolóxicos, oceanográficos e atmosféricos que concorren tanto no Ártico como na Antártida son críticos para avanzar no coñecemento dos procesos globais na Terra. A colaboración internacional é fundamental para o desenvolvemento da ciencia polar.

Bases, buques e operacións

As bases antárticas españolas e os buques oceanográficos son as infraestruturas que ten España para o apoio e desenvolvemento da investigación polar.

As actividades polares españolas realízanse fundamentalmente na Antártida, aínda que tamén hai actividade no Ártico. As operacións na Antártida lévanse a cabo habitualmente durante o verán austral (novembro-marzo). A colaboración internacional é fundamental no desenvolvemento das actividades polares.

Datos polares

O movemento de acceso aberto e de creación de e-infraestruturas de apoio ao uso de información científica pola comunidade científica considerou a importancia da accesibilidade aos datos de investigación. Estes datos son recoñecidos como unha fonte de coñecemento propia e independente das publicacións, que poden xerar novo coñecemento e poderían ser explotados de xeito interdisciplinar.

A Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación fai referencia á normalización da xestión dos datos en repositorios co fin de facilitar a súa preservación, acceso e distribución (artigo 37).

Os datos polares, sobre todo os antárticos, pola obriga que implica o artigo III do Tratado Antártico, conta con instrucións de depósito e reutilización de datos dispoñibles en repositorios temáticos. A xestión adecuada dos datos debe estar coordinada para garantir a súa preservación e explotación e asegurar a interoperabilidade destes.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...