Son considerados Organismos Públicos de Investigación da Administración Xeral do Estado os creados para a execución directa de actividades de investigación científica e técnica, de actividades de prestación de servizos tecnolóxicos, e daquelas outras actividades de carácter complementario, necesarias para o adecuado progreso científico e tecnolóxico da sociedade, que lles sexan atribuídas pola lei ou polas súas normas de creación e funcionamento. A coordinación das actuacións dos OPI é responsabilidade do Ministerio de Ciencia e Innovación.

Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnolóxicas (CIEMAT)

Organismo Público de Investigación adscrito ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades a través da Secretaría Xeral de Investigación, focalizado principalmente nos ámbitos da enerxía e o medio ambiente e os campos tecnolóxicos relacionados con ambos os dous.

O CIEMAT traballa estreitamente con outros centros nacionais de I+D+I, institucións, universidades e empresas do sector do noso país co fin de transferir os coñecementos e a tecnoloxía que se xeraron. Con iso axúdase ao impulso da innovación e ao cambio do modelo económico baseándose no coñecemento. O CIEMAT participa nos programas da UE e coopera con organismos intergobernamentais e centros de investigación doutros países. Ademais, realiza actividades de formación de transferencia de tecnoloxía de prestación de servizos técnicos e de asesoramento.

Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC)

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) é a maior institución pública de España dedicada á investigación científica e técnica, e unha das máis destacadas do Espazo Europeo de Investigación e o principal axente de execución do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SECTI).

A investigación no CSIC estrutúrase en tres grandes áreas: sociedade, vida e materia, que cobren a maior parte do coñecemento humano e nas que se encadra a actividade de máis de 1.500 grupos de investigación dos seus 120 centros. O CSIC ten, entre os seus obxectivos, achegar as capacidades e logros científicos e tecnolóxicos a todos os sectores socioeconómicos nacionais e internacionais, co fin de lograr que se transformen en benestar social.

Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII)

O Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII) é un organismo de referencia nacional e internacional en investigación biomédica e saúde pública.

A súa misión é contribuír a mellorar a saúde de todos os cidadáns e loitar contra as enfermidades. Isto conségueo a través do fomento da investigación e a innovación en Ciencias da Saúde e Biomedicina, e da prestación de servizos científicos-técnicos de referencia e programas docentes dirixidos ao Sistema Nacional de Saúde. Os seus valores son, entre outros:

  • O compromiso social, a sostibilidade, a calidade e a eficiencia.
  • A integridade científica, a confidencialidade, o control dos conflitos de intereses e a veracidade dos resultados con respecto á autoría e a propiedade intelectual.

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

O Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), acreditado polo Goberno español como "Centro de Excelencia Severo Ochoa", é un organismo público de investigación español que xestiona dous dos mellores observatorios internacionais do mundo.

A súa misión é realizar e promover calquera tipo de investigación astrofísica ou relacionada con ela, así como desenvolver e transferir a súa tecnoloxía. Isto inclúe difundir os coñecementos astronómicos, colaborar no ensino universitario especializado e formar e capacitar o persoal científico e técnico en todos os campos relacionados coa Astrofísica.

O obxectivo final é o liderado internacional a través de excelentes resultados científicos e tecnolóxicos, fortalecer os Observatorios de Canarias como "reserva astronómica" e atraer infraestruturas de investigación de primeiro nivel.

icono-contacto

Contacto

Subdirección Xeral de Coordinación cos Organismos Públicos de Investigación.

Pº de la Castellana 162. 28046, Madrid

sgcopis@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...