Grandes infraestruturas de investigación internacionais

España conta cunha longa tradición de participación en grandes instalacións de investigación internacionais, que foi fundamental para favorecer a internacionalización da investigación de España, o que fomentou a mobilidade e a formación dos nosos investigadores e tecnólogos nos este organismos e facilitado a coordinación das directrices e actividades dos programas de investigación estatais coas dos outros socios. Neste marco, os Estados deciden financiar de maneira compartida os custos de construción e operación destas grandes infraestruturas de investigación, asumindo compromisos a longo prazo no marco de acordos internacionais

España participa en numerosas infraestruturas de investigación internacionais, cuxas instalacións están abertas aos científicos e tecnólogos españois.

Foro Estratéxico Europeo de Infraestruturas de Investigación (ESFRI)

O Foro Estratéxico Europeo sobre Infraestruturas de Investigación (ESFRI) nace co propósito de desenvolver un enfoque común das políticas europeas en materia de infraestruturas de investigación, que son consideradas un elemento fundamental na construción do Espazo Europeo de Investigación.

Utilizando como instrumento estratéxico as Follas de Ruta ESFRI e grazas ao esforzo conxunto dos países da UE e a CE, Europa dispón dun amplo abanico de infraestruturas de investigación, que cobren todos os dominios científicos, das cales España participa en 21.

e-ciencia

A e-ciencia enténdese como o conxunto de actividades científicas desenvolvidas mediante o uso de recursos distribuídos accesibles e compartidos en rede. A necesidade da e-ciencia fundaméntase na crecente esixencia por parte dos científicos de máis recursos de procesamento e almacenamento de datos, así como de novas formas de traballo colaborativo. O desenvolvemento da e-ciencia permitirá novos modelos de aplicacións e despregar “middlewares” que permitan explotar eficientemente os recursos da comunidade científica.

A Rede de e-Ciencia (REC) créase por Orde CIN/658/2020, como órgano asesor da Secretaría Xeral de Investigación co fin de impulsar e coordinar as actividades relacionadas coa e-ciencia en España

España participa activamente na Infraestrutura Grid Paneuropea (EGI) e na hispano-lusa IBERGRID.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...