Grandes organismos de investigación internacionais

España conta cunha longa tradición de participación en instalacións e organismos internacionais de carácter científico, que foi fundamental para favorecer a internacionalización da investigación de España, fomentando a mobilidade e a formación dos nosos investigadores e tecnólogos nos devanditos organismos e facilitado a coordinación das directrices e actividades dos programas de investigación estatais coas dos outros socios. Neste marco, os Estados deciden financiar de xeito compartido os custos de construción e operación destas grandes infraestruturas de investigación, asumindo compromisos a longo prazo no marco de acordos internacionais.

España participa en numerosos organismos de investigación internacionais, cuxas instalacións están abertas aos científicos e tecnólogos españois.

Foro Estratéxico Europeo de Infraestruturas de Investigación (ESFRI)

O Foro Estratéxico Europeo sobre Infraestruturas de Investigación (ESFRI) nace co propósito de desenvolver un enfoque común das políticas europeas en materia de infraestruturas de investigación, sendo consideradas un elemento fundamental na construción do Espazo Europeo de Investigación.

Utilizando como instrumento estratéxico as Follas de Ruta ESFRI e grazas ao esforzo conxunto dos países da UE e a CE, Europa dispón dun amplo abano de infraestruturas de investigación, que cobren todos os dominios científicos, das cales España participa en 21.

e-CIENCIA

A e-ciencia enténdese como o conxunto de actividades científicas desenvolvidas mediante o uso de recursos distribuídos accesibles e compartidos en rede. España participa activamente na Infraestrutura Grid Paneuropea (EGI) e na hispano-lusa IBERGRID.

A rede e-ciencia créase en 2020 como órgano asesor da Secretaría Xeral de Investigación co fin de impulsar e coordinar as actividades relacionadas coa e-ciencia en España. 

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...