Pacte per la Ciència i la Innovació

Pacto por la Ciencia y la Innovación

El coneixement i la innovació són essencials per a mantindre i millorar el benestar social i el creixement econòmic. La competitivitat i la productivitat del teixit econòmic depèn, quasi en exclusiva, de la quantitat de coneixement avançat incorporat per l'activitat productiva i, per tant, de la seua contínua renovació. La investigació en les ciències naturals, socials i humanes és font de valors i enriquiment cultural.

Este pacte naix en una especial situació de crisi social i econòmica, enfront de la qual la Unió Europea planteja un Programa de Reconstrucció i Espanya aposta amb fermesa per la ciència i la innovació com a valor estratègic i pilar del benestar i del creixement. És el moment de fer explícit l'acord existent de la societat civil espanyola sobre el paper central de la ciència i la innovació.

Proposem un pacte succint que contempla, únicament, els aspectes bàsics i avaluables que ha d'assumir l'acció política quant a recursos, organització del sistema i persones. El propòsit principal és incrementar de forma raonable la inversió pública necessària tant en ciència (centres d'investigació, universitats i altres actors del sistema) com en innovació, per a aconseguir la mitjana d'inversió de la UE en R+D+I. Est és un objectiu de mínims àmpliament consensuat entre tots els actors econòmics, socials i polítics, convergint també en la distribució de la inversió de R+D+I entre el sector públic i el privat. La Comissió Europea ha marcat recentment com a meta per a 2030 que els Estats Membres invertisquen en total, entre públic i privat, el 3% del PIB en R+D+I, i que la inversió pública represente l'1,25% del PIB. En 2018, última dada consolidada, esta va ser a Espanya del 0,52% del PIB. A més de l'increment de recursos, hem d'assegurar el relleu generacional i l'atracció i retenció de talent, així com garantir el principi d'igualtat efectiva entre dones i hòmens.

Este Pacte compromet als següents punts:

 1. Recursos: Un finançament d'acord amb les prioritats del país. Que el finançament públic en R+D+I, excloent partides financeres, augmente regularment de manera que aconseguisca l'1,25% del PIB en 2030, la qual cosa suposarà arribar al 0,75% abans de 2024. Que es reforcen, en la mateixa proporció, les polítiques públiques de transferència de coneixement i d'innovació empresarial, amb especial atenció a les PIMES. En cas de reducció del gasto públic, que el finançament en R+D+I no es reduïsca en valor absolut.
 2. Sistema: Autonomia i coordinació de les entitats finançadores de R+D+I. Que l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), l'Institut de Salut Carlos III i el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) disposen dels recursos i autonomia necessaris per a assegurar que la seua direcció estratègica i funcionament estiguen basades en l'excel·lència científica i innovadora. Que la distribució competencial, siga el que siga esta, garantisca la direcció estratègica comuna i l'òptima coordinació entre estos organismes i amb els propis de les Comunitats Autònomes.
 3. Persones: Incorporació, recuperació i consolidació del talent científic i innovador: Que es consolide una carrera pública estable i predictible per al personal investigador i tècnic equivalent a les dels països més avançats. Que els investigadors expliquen des de l'inici amb els mitjans materials i administratius necessaris. Que es doblen els recursos públics actuals per a la incorporació i formació de personal de R+D+I en les empreses.

A data de 15 de juny de 2021, ja són 86 les entitats que han firmat el Pacte per la Ciència i la Innovació:

 • 4PI NETWORK
 • Asociación Ciencia en el Parlamento
 • Asociación de Empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales (AMETIC)
 • Asociación de Estudiantes de Biología de España (AEBE)
 • Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)
 • Asociación Española contra el Cáncer (AECC)
 • Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)
 • Asociación Española de Biosimilares (Biosim)
 • Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)
 • Asociación Española de Comunicación Científica (AECC)
 • Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)
 • Asociación Española de la Industria de la Ciencia (INEUSTAR)
 • Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos (AELMHU)
 • Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE)
 • Asociación Española de Start-Ups
 • Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC)
 • Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (AFIDI)
 • Asociación Española para la Digitalización (DigitalES)
 • Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH)
 • Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (FarmaIndustria)
 • Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP)
 • Asociación Stanpa
 • Biovegen. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal
 • Cámara de Comercio de España
 • Confederación Autismo España
 • Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)
 • Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
 • Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
 • Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS)
 • Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
 • Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Informática (CCII)
 • Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (CONCITI)
 • Consorcio Nacional de Industriales del Caucho
 • Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME)
 • Federación de Jóvenes Investigadores (FJI)
 • Federación Española de Biotecnólogos (FEBIOTEC)
 • Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT)
 • Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)
 • Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
 • Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
 • Fomento de las Artes y del Diseño (FAD)
 • Foro de Empresas Innovadoras
 • Fundación 3M
 • Fundación AstraZeneca
 • Fundación Atresmedia
 • Fundación AXA
 • Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "LA CAIXA"
 • Fundación BBVA
 • Fundación COTEC
 • Fundación Cre100do
 • Fundación Cris Contra el Cáncer
 • Fundación CYD
 • Fundación Damián Rodríguez Olivares
 • Fundación Emilio Barreiros
 • Fundación Gadea
 • Fundación Globalis
 • Fundación I+E
 • Fundación Instituto Roche
 • Fundación Isabel Gemio
 • Fundación José Pastor Fuertes
 • Fundación Lilly
 • Fundación Luzón
 • Fundación Merck Salud
 • Fundación Novagob
 • Fundación Nutai
 • Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB)
 • Fundación Pasqual Maragall
 • Fundación Pfizer
 • Fundación PONS
 • Fundación Premios Rei Jaume I
 • Fundación Sandra Ibarra
 • Fundación Telefónica
 • Fundación Universidad Empresa
 • Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
 • Fundaciones Areces
 • Instituto de España – Reales Academias
 • Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE)
 • Instituto de Ingeniería de España
 • Multinacionales por marca España
 • Plataforma Tecnológica Española de la Industria de la Ciencia (INDUCIENCIA)
 • PRISMA, asociación para la diversidad afectivo-sexual y de género en Ciencia, Tecnología e Innovación
 • Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX)
 • Red Española de Asociaciones de Diseño (READ)
 • Red INNPULSO
 • Unión General de Trabajadores (UGT)
 • Unión Profesional - Consejos Generales de Colegios Profesionales

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...