Pacto pola Ciencia e a Innovación

Pacto por la Ciencia y la Innovación

O coñecemento e a innovación son esenciais para manter e mellorar o benestar social e o crecemento económico. A competitividade e a produtividade do tecido económico depende, case en exclusiva, da cantidade de coñecemento avanzado incorporado pola actividade produtiva e, polo tanto, da súa continua renovación. A investigación nas ciencias naturais, sociais e humanas é fonte de valores e enriquecemento cultural.

Este pacto nace nunha especial situación de crise social e económica, fronte á que a Unión Europea expón un Programa de Reconstrución e España aposta con firmeza pola ciencia e a innovación como valor estratéxico e alicerce do benestar e do crecemento. É o momento de facer explícito o acordo existente da sociedade civil española sobre o papel central da ciencia e a innovación.

Propomos un pacto sucinto que contempla, unicamente, os aspectos básicos e avaliables que ha de asumir a acción política en canto a recursos, organización do sistema e persoas. O propósito principal é incrementar de forma razoable o investimento público necesaria tanto en ciencia (centros de investigación, universidades e outros actores do sistema) como en innovación, para alcanzar a media de investimento da UE en I+D+i. Este é un obxectivo de mínimos amplamente acordado entre todos os actores económicos, sociais e políticos, converxendo tamén na distribución do investimento de I+D+i entre o sector público e o privado. A Comisión Europea ha marcado recentemente como meta para 2030 que os Estados Membros invistan en total, entre público e privado, o 3% do PIB en I+D+i, e que o investimento público represente o 1,25% do PIB. En 2018, último dato consolidado, esta foi en España do 0,52% do PIB. Ademais do incremento de recursos, debemos asegurar a substitución xeracional e a atracción e retención de talento, así como garantir o principio de igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Este Pacto compromete aos seguintes puntos:

 1. Recursos: Un financiamento acorde coas prioridades do país. Que o financiamento público en I+D+i, excluíndo partidas financeiras, aumente regularmente de forma que alcance o 1,25% do PIB en 2030, o que suporá chegar ao 0,75% antes de 2024. Que se reforcen, na mesma proporción, as políticas públicas de transferencia de coñecemento e de innovación empresarial, con especial atención ás PEMES. En caso de redución do gasto público, que o financiamento en I+D+i non se reduza en valor absoluto.
 2. Sistema: Autonomía e coordinación das entidades financiadoras de I+D+i. Que a Axencia Estatal de Investigación (AEI), o Instituto de Saúde Carlos III e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) dispoñan dos recursos e autonomía necesarios para asegurar que a súa dirección estratéxica e funcionamento estean baseadas na excelencia científica e innovadora. Que a distribución competencial, sexa cal for esta, garanta a dirección estratéxica común e a óptima coordinación entre estes organismos e cos propios das Comunidades Autónomas.
 3. Persoas: Incorporación, recuperación e consolidación do talento científico e innovador: Que se consolide unha carreira pública estable e predicible para o persoal investigador e técnico equivalente ás dos países máis avanzados. Que os investigadores conten desde o inicio cos medios materiais e administrativos necesarios. Que se dobren os recursos públicos actuais para a incorporación e formación de persoal de I+D+i nas empresas.

A data do 15 de xuño de 2021, xa son 86 as entidades que asinaron o Pacto pola Ciencia e a Innovación:

 • 4PI NETWORK
 • Asociación Ciencia en el Parlamento
 • Asociación de Empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales (AMETIC)
 • Asociación de Estudiantes de Biología de España (AEBE)
 • Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)
 • Asociación Española contra el Cáncer (AECC)
 • Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)
 • Asociación Española de Biosimilares (Biosim)
 • Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)
 • Asociación Española de Comunicación Científica (AECC)
 • Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)
 • Asociación Española de la Industria de la Ciencia (INEUSTAR)
 • Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos (AELMHU)
 • Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE)
 • Asociación Española de Start-Ups
 • Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC)
 • Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (AFIDI)
 • Asociación Española para la Digitalización (DigitalES)
 • Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH)
 • Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (FarmaIndustria)
 • Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP)
 • Asociación Stanpa
 • Biovegen. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal
 • Cámara de Comercio de España
 • Confederación Autismo España
 • Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)
 • Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
 • Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
 • Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS)
 • Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
 • Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Informática (CCII)
 • Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (CONCITI)
 • Consorcio Nacional de Industriales del Caucho
 • Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME)
 • Federación de Jóvenes Investigadores (FJI)
 • Federación Española de Biotecnólogos (FEBIOTEC)
 • Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT)
 • Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)
 • Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
 • Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
 • Fomento de las Artes y del Diseño (FAD)
 • Foro de Empresas Innovadoras
 • Fundación 3M
 • Fundación AstraZeneca
 • Fundación Atresmedia
 • Fundación AXA
 • Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "LA CAIXA"
 • Fundación BBVA
 • Fundación COTEC
 • Fundación Cre100do
 • Fundación Cris Contra el Cáncer
 • Fundación CYD
 • Fundación Damián Rodríguez Olivares
 • Fundación Emilio Barreiros
 • Fundación Gadea
 • Fundación Globalis
 • Fundación I+E
 • Fundación Instituto Roche
 • Fundación Isabel Gemio
 • Fundación José Pastor Fuertes
 • Fundación Lilly
 • Fundación Luzón
 • Fundación Merck Salud
 • Fundación Novagob
 • Fundación Nutai
 • Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB)
 • Fundación Pasqual Maragall
 • Fundación Pfizer
 • Fundación PONS
 • Fundación Premios Rei Jaume I
 • Fundación Sandra Ibarra
 • Fundación Telefónica
 • Fundación Universidad Empresa
 • Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
 • Fundaciones Areces
 • Instituto de España – Reales Academias
 • Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE)
 • Instituto de Ingeniería de España
 • Multinacionales por marca España
 • Plataforma Tecnológica Española de la Industria de la Ciencia (INDUCIENCIA)
 • PRISMA, asociación para la diversidad afectivo-sexual y de género en Ciencia, Tecnología e Innovación
 • Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX)
 • Red Española de Asociaciones de Diseño (READ)
 • Red INNPULSO
 • Unión General de Trabajadores (UGT)
 • Unión Profesional - Consejos Generales de Colegios Profesionales

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

 • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

 • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

 • Se detectou un erro no contido...

 • Se detectou que o contido non se mostra...

 • Se a información non lle foi de utilidade...