Inversió 8. I+D+I en automoció sostenible

Financiación de la automoción sostenible

Esta inversió es desenrotlla en l’àmbit de l’automoció sostenible, mitjançant el suport a projectes d’I+D+I empresarial en tecnologies d’aplicació en l’àmbit de l’automoció que permeten augmentar la capacitat tecnològica del sector en tots els àmbits. Es perseguirà principalment el desenrotllament de sistemes d’emmagatzematge energètic de molt baixes emissions i alta reciclabilitat; sistemes de mobilitat d’alta eficiència a partir d’hidrogen, conducció autònoma i mobilitat connectada, o l’adaptació dels entorns productius amb sistemes segurs i robustos per a la interacció persona-màquina en l’entorn fabril intel·ligent.

L’objectiu d’esta inversió és finançar, mitjançant subvencions i ajudes parcialment reemborsables, si escau, projectes d’I+D+I de caràcter empresarial per al desenrotllament de tecnologies aplicables a l’àmbit de l’automoció sostenible, concretament:

  • Desenrotllament de components i plataformes per a vehicles elèctrics, híbrids i propulsats per hidrogen, buscant la màxima eficiència energètica a través de l’optimització dels diferents materials, components i subsistemes tant per la seua facilitat de reciclatge, com per l’ús de materials reciclats.
  • Conducció autònoma i mobilitat connectada —desenrotllament de noves arquitectures de maquinari i programari de vehicles, suportades per processos d’alt rendiment per a conducció autònoma, gestió centralitzada de procés a bord, gestió de senyals de procedència heterogènia i sistema de sensors i actuadors per a la relació del vehicle amb el món exterior.
  • Adaptació dels entorns productius amb sistemes segurs i robustos per a la interacció persona-màquina en l’entorn fabril intel·ligent dirigit a la fabricació de components i sistemes per al vehicle elèctric, híbrid i propulsat per hidrogen.

Els projectes els hauran de realitzar consorcis empresarials de tres a huit empreses participants, sempre amb la participació de, com a mínim, una pime. El pressupost mínim per projecte serà de 5 milions d’euros i la duració de tres anys. Els organismes d’investigació podran participar en règim de subcontractació.

icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...