Inversió 4. Nova carrera científica

Nueva carrera científica

La nova carrera científica és un altre dels eixos de la reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació: crear una nova carrera científica i donar suport millor al talent i la seua connexió amb el sector privat. El nou model de la carrera científica té per objecte donar estabilitat al personal investigador, alhora que s’incidix en l’avaluació externa objectiva de l’acompliment científic. Per a això, en esta inversió es preveu el reforç i l’actualització de convocatòries per a la contractació de personal investigador i, entre elles, el suport d’esta nova figura quan la modificació de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació entre en vigor.

El reforç i l’actualització de convocatòries per a la contractació de personal investigador es concreta en:

Convocatòria d’ajudes “Doctors industrials” (contractes de quatre anys per a la formació de doctors en empreses, a fi d’incentivar la seua estabilització) i Convocatòria d’ajudes del programa Torres Quevedo (contractes de tres anys per a la contractació de doctors en empreses).

Convocatòries d’ajudes lligades a la nova carrera científica. Es preveu un conjunt de tres instruments diferenciats que cobrixen les diferents etapes de la carrera científica i per a cadascun s’establixen les corresponents convocatòries d’ajudes:

  • Ajudes a la formació. Ajudes amb el propòsit de facilitar la transició de la formació predoctoral a l’etapa postdoctoral i que inclourà una ajuda a la mobilitat.
  • Ajudes a la incorporació. Ajudes per a la consolidació de l’etapa postdoctoral, que inclourà una ajuda per a la investigació.
  • Ajudes a la contractació d’Incorporació Estable al SECTI (figura tipus Tenure Track). Ajudes que acompanyaran la subscripció d’un contracte laboral fix que s’emmarca en l’Oferta d’Ocupació Pública de les Administracions Públiques, en combinació d’una dotació addicional per a la investigació (start-up package). Amb el Pla de Recuperació es finança esta dotació addicional per a la investigació. Este procediment permetrà l’accés estable del millor personal científic i investigador als agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, sotmetent-los en tot cas a una avaluació externa de caràcter objectiu transcorreguts quatre anys des de la subscripció del corresponent contracte de treball, a fi de valorar, des de múltiples perspectives, l’acompliment científic desenrotllat al llarg d’este període i permetent, així, la retenció del millor talent.
icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación, la Innovación y el Ámbito Universitario

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...