Investimento 4. Nova carreira científica

Nueva carrera científica

A nova carreira científica é outro dos eixes da reforma da Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación: crear unha nova carreira científica e apoiar mellor o talento e a súa conexión co sector privado. O novo modelo da carreira científica ten por obxecto dar estabilidade ao persoal investigador, á vez que se incide na avaliación externa obxectiva do desempeño científico. Para iso, neste investimento considérase o reforzo e actualización de convocatorias para a contratación de persoal investigador e, entre elas, o apoio desta nova figura cando a modificación da Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación entre en vigor.

O reforzo e a actualización de convocatorias para a contratación de persoal investigador concrétase en:

Convocatoria de axudas “Doutores industriais” (contratos de 4 anos para a formación de doutores en empresas, incentivando a súa estabilización) e Convocatoria de axudas do programa Torres Quevedo (contratos de 3 anos para a contratación de doutores en empresas).

Convocatorias de axudas ligadas á nova carreira científica. Contémplase un conxunto de tres instrumentos diferenciados que cobren as diferentes etapas da carreira científica e para cada un deles establécense as correspondentes convocatorias de axudas:

  • Axudas á formación. Axudas cuxo propósito é facilitar a transición da formación predoutoral á etapa postdoutoral e que incluirá unha axuda á mobilidade.
  • Axudas á incorporación. Axudas para a consolidación da etapa postdoutoral que incluirá unha axuda para a investigación.
  • Axudas á contratación de Incorporación Estable ao SECTI (figura tipo Tenure Track). Axudas que acompañarán á subscrición dun contrato laboral fixo que se enmarca na Oferta de Emprego Público das Administracións Públicas, en combinación cunha dotación adicional para a investigación (start-up package). Co Plan de Recuperación finánciase esta dotación adicional para a investigación. Este procedemento permitirá o acceso estable do mellor persoal científico e investigador aos axentes públicos do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, someténdoos en todo caso a unha avaliación externa de carácter obxectivo transcorridos catro anos dende a subscrición do correspondente contrato de traballo, co fin de valorar, dende múltiples perspectivas, o desempeño científico desenvolvido ao longo do devandito período e permitindo, así, a retención do mellor talento.
icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...