Comunicació quàntica

Imagen Comunicación cuántica

Este programa s'alinea amb les iniciatives clau europees en esta àrea, tant del Quàntum Flagship com de l'European Quàntum Communications Infrastructure (EuroQCI), mitjançant la creació d'infraestructures capdavanteres i actuant com a motor de la indústria quàntica europea. En particular, les parts manifesten la seua voluntat d'identificar, si escau, com a àmbits de col·laboració futura per al desenvolupament del programa, les següents línies d'actuació (LA):

 • LA-1: EuroQCI - cap a una infraestructura europea de comunicació quàntica.
 • LA-2: Maquinari per a comunicacions quàntiques.
 • LA-3: Programari per a comunicacions quàntiques.
 • LA-4: Maquinari per a processament quàntic.
 • LA-5: Programari per a processament quàntic.
 • LA-6: Recursos humans i formació per a la innovació i l'emprenedoria.
 • LA-7: Ecosistema d'innovació i industrial, difusió i explotació de resultats.

El programa es va posar en marxa inicialment amb les Comunitats Autònomes de País Basc, Catalunya, Galícia, Madrid i Castella i Lleó, explicant també amb la participació del CSIC, mitjançant la subscripció d'un conveni marque amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Posteriorment, després de l'Acord del Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació de 22 de juny de 2022, s'ha incorporat la Comunitat Valenciana.

Plan Complementario de Comunicación Cuántica

icono-contacto

Secretaría General de Investigación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

planescomplementarios@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...