Inversió 6. Salut

La pandèmia ha posat de manifest que la salut és essencial per al benestar social i econòmic. Esta inversió identifica les tecnologies de la salut de primera línia com a àrea clau i estratègica per a la recuperació, i proposa: un projecte emblemàtic de salut personalitzada de precisió a fi de millorar la salut de la població espanyola; mesures per a enfortir les capacitats estratègiques i internacionalització del Sistema Nacional de Salut; participació en el projecte multipaís “The Genome of Europe” dins de la iniciativa “1 Million Genomes”, i mesures de reforç de capacitats vinculades a la pandèmia i a l’envelliment.

Els ministeris de Ciència i Innovació i de Sanitat uniran esforços per al desenrotllament de noves tecnologies d’interés per al Sistema Nacional de Salut i la seua implantació, en especial a través d’esta inversió i de la mesura 15 del component 16 sobre la posada en marxa i el desenrotllament d’una Oficina d’Innovació Sanitària.

Les mesures que es duran a terme en esta inversió són les següents:

Projecte emblemàtic de salut personalitzada de precisió en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat.

Mesures per a enfortir les capacitats estratègiques i la internacionalització del Sistema Nacional de Salut:

 • Convocatòries d’ajudes, entre les quals hi ha: reforç de la convocatòria anual de l’Acció Estratègica en Salut (AES) per a incrementar les capacitats científiques dels centres d’investigació associats al SNS; convocatòries vinculades al finançament d’equipament cientificotècnic singular i convocatòries especials de renovació d’equipament cientificotècnic en obsolescència; nova convocatòria de col·laboració publicoprivada per a la incorporació de l’entorn GMP/GLP als grups d’investigació del SNS i ajudes relatives al segell d’excel·lència ISCIII-Health.
 • Mesures per a la internacionalització del SNS: ajudes per al posicionament d’Espanya en les associacions i infraestructures europees en salut i per al posicionament d’Espanya en l’entorn europeu en l’àmbit de medicina personalitzada. També es preveu l’establiment d’un servici de suport per a fomentar la participació espanyola en el programa EU HEALTH i enfortir esta participació en Horitzó Europa.

Participació en el projecte multipaís “The Genome of Europe (GoE)”. Este projecte europeu planteja contribuir a la iniciativa “1 Million Genomes” mitjançant la creació d’una cohort europea de base poblacional de 500.000 seqüències de genomes complets de ciutadanes i ciutadans europeus. Per a això, es planteja la creació d’una federació de cohorts nacionals; en el cas d’Espanya, s’estima que la contribució seria amb una cohort de dades seqüenciat del 10 % (50.000 habitants) representatius de la nostra població. Esta iniciativa encaixa amb el programa IMPaCT que ja s’estava desenrotllant a Espanya. En el component es duran a terme les activitats següents:

 • Convocatòria per a la creació d’una infraestructura distribuïda per al seguiment d’una cohort poblacional multipropòsit a gran escala.
 • Creació, estudi i seguiment d’una cohort poblacional multipropòsit a gran escala amb informació clínica, epidemiològica i mostres biològiques per a representar la totalitat de la població espanyola, la qual cosa permetrà construir models predictius, identificar desigualtats, monitorar indicadors clau i avaluar l’impacte de les polítiques sanitàries.

Les mesures de reforç de capacitats vinculades a la pandèmia i a l’envelliment són les següents:

 • Reforç del Centre Nacional d’Epidemiologia i el Centre Nacional de Microbiologia.
 • Instal·lació d’un laboratori de nivell 4 de contenció biològica (NBS-4).
 • Enfortiment de les infraestructures per a la formació en salut pública i medicina preventiva a les escoles nacionals de sanitat i medicina del treball.
 • Enfortiment de la investigació i formació en canvi climàtic, salut i medi ambient urbà i químics no tòxics, com a resposta a l’amenaça que representen per a la salut pública el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat i la degradació dels ecosistemes, modificant la manera en què considerem prevenció de factors de risc i la protecció de les poblacions vulnerables.
 • Establiment d’equips d’investigació interdisciplinaris que proposen i desenrotllen solucions en tots els aspectes de la pandèmia i de les seues conseqüències a llarg termini, en col·laboració amb la clínica i el sector industrial: prevenció, transmissió, diagnòstic, teràpia, impacte social i comunicació. L’objectiu és ser capaços de proporcionar amb la màxima celeritat possible la formació i la difusió adequada perquè la societat prenga mesures que reduïsquen l’impacte davant de futures pandèmies.
 • Respecte a l’envelliment: projectes d’investigació per a aconseguir una millora substancial de la qualitat de vida en una població cada vegada més envellida, desenrotllant i aplicant els últims avanços en tècniques moleculars i genètiques per a abordar els problemes de base neurològica, amb especial atenció a integrar la seua connexió amb els sistemes immune, digestiu i cardiovascular, i trobar solucions que complementen medicació i tractaments amb l’adopció d’estils de vida socialment i culturalment activa.
icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...