Investimento 6. Saúde

A pandemia puxo de manifesto que a saúde é esencial para o benestar social e económico. Este investimento identifica as tecnoloxías da saúde de primeira liña como área clave e estratéxica para a recuperación, e propón: un proxecto emblemático de saúde personalizada de precisión co fin de mellorar a saúde da poboación española; medidas para fortalecer as capacidades estratéxicas e internacionalización do Sistema Nacional de Saúde; participación no proxecto multi-país “The Genome of Europe” dentro da iniciativa “1 Million Genomes”; e medidas de reforzo de capacidades vinculadas á pandemia e ao envellecemento.

Os Ministerios de Ciencia e Innovación e de Sanidade xuntarán esforzos para o desenvolvemento de novas tecnoloxías de interese para o Sistema Nacional de Saúde e a súa implantación, en especial a través deste investimento e da medida 15 do compoñente 16 sobre a posta en marcha e desenvolvemento dunha Oficina de Innovación Sanitaria.

As medidas que se van levar a cabo neste investimento son as seguintes:

Proxecto emblemático de saúde personalizada de precisión en colaboración co Ministerio de Sanidade.

Medidas para fortalecer as capacidades estratéxicas e internacionalización do Sistema Nacional de Saúde:

 • Convocatorias de axudas, entre elas: Reforzo da convocatoria anual da Acción Estratéxica en Saúde (AES) para incrementar as capacidades científicas dos centros de investigación asociados ao SNS; Convocatorias vinculadas ao financiamento de equipamento científico-técnico singular e convocatorias especiais de renovación de equipamento científico-técnico en obsolescencia; Nova convocatoria de colaboración público-privada para a incorporación do ámbito GMP/GLP aos grupos de investigación do SNS e Axudas relativas ao selo de Excelencia-ISCIII-Health.
 • Medidas para a internacionalización do SNS: axudas para o posicionamento de España nas Asociacións e Infraestruturas Europeas en Saúde e para o posicionamento de España no ámbito europeo no ámbito de Medicina Personalizada. Tamén se considera o establecemento dun servizo de apoio para fomentar a participación española no programa EU HEALTH e fortalecer a devandita participación en Horizonte Europa.

Participación no proxecto multi-país “The Genome of Europe (GoE)”. Este proxecto europeo formula contribuír á iniciativa “1 Million Genomes” mediante a creación dunha cohorte europea de base poboacional de 500.000 secuencias de xenomas completos de cidadás e cidadáns europeos. Para iso, contémplase a creación dunha federación de cohortes nacionais. No caso de España estímase que a contribución sería cunha cohorte de datos secuenciado do 10 % (50.000 habitantes) representativos da nosa poboación. Esta iniciativa encaixa co programa IMPaCT que xa se viña desenvolvendo en España. No compoñente vanse realizar as seguintes actividades:

 • Convocatoria para a creación dunha infraestrutura distribuída para o seguimento dunha cohorte poboacional multipropósito a grande escala.
 • Creación, estudo e seguimento dunha cohorte poboacional multipropósito a grande escala con información clínica, epidemiolóxica e mostras biolóxicas para representar á totalidade da poboación española, o que permitirá construír modelos preditivos, identificar desigualdades, monitorizar indicadores clave e avaliar o impacto das políticas sanitarias.

As medidas de reforzo de capacidades vinculadas á pandemia e ao envellecemento son as seguintes:

 • Reforzo do Centro Nacional de Epidemioloxía e o Centro Nacional de Microbioloxía.
 • Instalación dun Laboratorio de nivel 4 de Contención Biolóxica (NBS-4).
 • Fortalecemento das infraestruturas para a formación en saúde pública e medicina preventiva nas Escolas Nacionais de Sanidade e Medicina do Traballo.
 • Fortalecemento da Investigación e formación en Cambio Climático, Saúde e Medio Urbano e químicos non tóxicos, como resposta á ameaza que representan para a saúde pública o cambio climático e a perda da biodiversidade e a degradación dos ecosistemas, modificando o xeito no que consideramos prevención de factores de risco e a protección das poboacións vulnerables.
 • Establecemento de equipos de investigación interdisciplinares que propoñan e desenvolvan solucións en todos os aspectos da pandemia e das súas consecuencias a longo prazo, en colaboración coa clínica e o sector industrial: prevención, transmisión, diagnóstico, terapia, impacto social e comunicación. O obxectivo é ser capaces de proporcionar coa maior celeridade posible a formación e a difusión adecuada para que a sociedade tome medidas que reduzan o impacto ante futuras pandemias.
 • Respecto ao envellecemento: proxectos de investigación para lograr unha mellora substancial da calidade de vida nunha poboación cada vez máis envellecida, desenvolvendo e aplicando os últimos avances en técnicas moleculares e xenéticas para abordar os problemas de base neurolóxica, con especial atención a integrar a súa conexión cos sistemas inmune, dixestivo e cardiovascular, e atopar solucións que complementen medicación e tratamentos coa adopción de estilos de vida, social e culturalmente activo.
icono-contacto.svg

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

 • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

 • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

 • Se detectou un erro no contido...

 • Se detectou que o contido non se mostra...

 • Se a información non lle foi de utilidade...