Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica

Es consideren Centres Tecnològics d'àmbit estatal aquelles entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i residents a Espanya, que siguen creades amb l'objecte de contribuir al benefici general de la societat i a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació de coneixement tecnològic, realitzant activitats de R+D+I i desenvolupant la seua aplicació. L'activitat dels centres s'ha mostrat essencial per al desenvolupament tecnològic i industrial de les pimes espanyoles.

n el cas dels Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, seran creats amb l'objecte de facilitar l'aplicació del coneixement generat en els organismes d'investigació, inclosos els centres tecnològics, mitjançant la seua intermediació entre estos i les empreses, proporcionant servicis de suport a la innovació.

REGISTRE DE CENTRES TECNOLÒGICS I CENTRES DE SUPORT A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

El Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, regula els Centres Tecnològics (CT) i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (CAIT) d'àmbit estatal i crea un registre públic de caràcter informatiu i voluntari que pot ser consultat en el Directori de centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica.

EUROPA XARXES I GESTORS–EUROPA CENTRES TECNOLÒGICS

Finançament d'accions de dinamització dirigides a augmentar la participació i lideratge dels centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica en el programa europeu Horitzó 2020.

AJUDES CERVERA PER A CENTRES TECNOLÒGICS

La finalitat d'este programa és enfortir els centres tecnològics que desenvolupen investigació aplicada a Espanya, així com el seu paper tractor en el conjunt del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació.

En particular, es pretén enfortir les capacitats d'estos centres en tecnologies estratègiques (tecnologies prioritàries Cervera) mitjançant el treball en xarxa, així com fomentar la seua capacitat de col·laborar amb diferents agents, especialment empreses, en estes tecnologies.

icono-contacto

Consultas sobre el Registro de Centros Tecnológicos

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

registrocentrostec@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...