Centros Tecnolóxicos e Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica

Considéranse Centros Tecnolóxicos de ámbito estatal aquelas entidades sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e residentes en España, que sexan creadas co obxecto de contribuír ao beneficio xeral da sociedade e á mellora da competitividade das empresas mediante a xeración de coñecemento tecnolóxico, realizando actividades de I+D+i e desenvolvendo a súa aplicación. A actividade dos centros mostrouse esencial para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial das pemes españolas.

No caso dos Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito estatal, serán creados co obxecto de facilitar a aplicación do coñecemento xerado nos organismos de investigación, incluídos os centros tecnolóxicos, mediante a súa intermediación entre estes e as empresas, proporcionando servizos de apoio á innovación.

REXISTRO DE CENTROS TECNOLÓXICOS E CENTROS DE APOIO Á INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

O Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro, regula os Centros Tecnolóxicos (CT) e os Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica (CAIT) de ámbito estatal e crea un rexistro público de carácter informativo e voluntario que pode ser consultado no Directorio de centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica.

EUROPA REDES E XESTORES–EUROPA CENTROS TECNOLÓXICOS

Financiamento de accións de dinamización dirixidas a aumentar a participación e liderado dos centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica no programa europeo Horizonte 2020

AXUDAS CERVERA PARA CENTROS TECNOLÓXICOS

A finalidade deste programa é fortalecer os centros tecnolóxicos que desenvolven investigación aplicada en España, así como o seu papel tractor no conxunto do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación.

En particular, preténdese fortalecer as capacidades destes centros en tecnoloxías estratéxicas (tecnoloxías prioritarias Cervera) mediante o traballo en rede, así como fomentar a súa capacidade de colaborar con distintos axentes, especialmente empresas, nestas tecnoloxías.

icono-contacto

Consultas sobre el Registro de Centros Tecnológicos

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

registrocentrostec@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...