Viatjar a l'Antàrtida

Viajar a la Antártida. Imagen de una base española

Qualsevol activitat o expedició que es duga a terme en l'àrea del Tractat Antàrtic es planificarà i realitzarà de manera que es limite l'impacte sobre el medi ambient antàrtic. A més, abans en cas que es duga a terme, serà sotmesa a una avaluació prèvia sobre el seu possible impacte en el medi ambient antàrtic, així com sobre el valor de l'Antàrtida per a la realització d'investigacions científiques. Per a açò presentarà informació suficient que permeta aquesta avaluació (Declaració de dades per a l'EIA.

Els procediments d'avaluació són aplicables als programes d'investigació científica, turisme i totes les altres activitats governamentals i no governamentals en l'àrea del Tractat Antàrtic.

Qualsevol activitat ha de complir amb els requisits del protocol al Tractat Antàrtic sobre la Protecció del Medi ambient i els seus annexos. Es destaca, annex II, la prohibició de presa de mostres o intromissió perjudicial de flora i fauna autòctones de l'àrea del Tractat Antàrtic, salve amb un permís emès per l'autoritat competent. L'annex V establix que qualsevol zona, incloent una zona marina, podrà designar-se com a zones antàrtiques especialment protegides (ZAEP) i zones antàrtiques especialment administrades (ZAEA). En aquestes zones les activitats es prohibiran, restringiran o administraran segons els plans de gestió adoptats, excepte que es compte amb un permís emès per l'autoritat competent. En tots dos casos l'emissió de permisos es farà única i exclusivament per a finalitats científiques.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...