Sincrotrón ALBA

Sincrotrón Alba

El Sincrotrón ALBA és un complex d'acceleradors d'electrons destinat a produir llum de sincrotrón amb la qual visualitzar l'estructura i propietats de la matèria, especialment a escala nanométrica. Està situat a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en el Parc de l’ALBA. És un consorci públic i cofinançat a parts iguals per l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. La seua construcció va començar en 2006, es va inaugurar en 2010 i va entrar en funcionament amb usuaris oficials a mitjan 2012.

Característiques principals

ALBA és una font de llum de sincrotrón de tercera generació equiparable a les últimes construïdes a Europa. El complex d'acceleradors està compost per un accelerador lineal, que s'utilitza per a accelerar els electrons fins a 100 MeV, un sincrotrón propulsor, on els electrons són accelerats fins a 3 GeV, i un anell d'emmagatzematge on es genera la llum de sincrotrón i s'emet a les diferents estacions experimentals.

Cada any el Sincrotrón ALBA genera unes 6.000 hores de llum i dona servici a més de 2.000 investigadors, tant de la comunitat acadèmica com del sector industrial. ALBA disposa actualment d'huit línies de llum operatives que es destinen principalment a biociencias, magnetisme i ciència dels materials. En l'actualitat hi ha quatre línies més en fase de disseny o construcció que entraran en operació a partir de 2020.

Algunes dades i xifres

A continuació es mostra un diagrama dels camps d'aplicació de les línies de llum del Sincrotrón ALBA:

Disponibilidad

Disponibilidad

Procesos

Procesos

Instituciones

Instituciones

Diagnóstico

Diagnóstico

Áreas de investigación de todas las ayudas concedidas (2019)

Áreas de investigación de todas las ayudas concedidas (2019)

Importancia de la industria

Importancia de la industria

Miembros

Número de miembros
icono-contacto

Contacto

Sincrotrón ALBA

Carrer de la Llum 2-26. 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain

+34 93 592 43 00

+34 93 592 43 01

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...