ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)

En el sud de França, 35 països estan col·laborant per a construir un gran laboratori d'investigació que demostre la viabilitat de l'obtenció d'energia mitjançant fusió nuclear per confinament magnètic.

El 90 % dels costos de construcció d'ITER és atés a través d'aportacions en espècie que realitzen els diferents socis. Cadascun d'ells alberga una Agència Domèstica, encarregada de la gestió d'aquestes aportacions. L'Agència que gestiona els subministraments del soci europeu es denomina Empresa Comuna Europea per a l'ITER i el Desenvolupament de l'Energia de Fusió, que gira en el trànsit jurídic amb el nom de Fusion for Energy (F4I) i la seu de la qual està a Espanya (Barcelona).

El CIEMAT, juntament amb altres institucions i universitats (UPM, UPC, UNED, UPV, CELLS-ALBA, URL, UNIOVI, ESS-B), participa en diversos desenvolupaments de components i sistemes per a ITER: mòduls regeneradors del combustible, sistemes d'augment de la temperatura, sistemes de mesura, components interns, control i adquisició de dades. La proporció de personal espanyol en F4I és un 25 % del total. L'espanyol que ostenta el lloc jeràrquicament més destacat és el titular de la Unitat Pressupostària i Financera. La presidència del Consell Assessor Tècnic i la vice-presidència del Consell de Govern corresponen en l'actualitat a Joaquín Sánchez Sanz, director del Laboratori Nacional de Fusió del CIEMAT.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...