ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)

No sur de Francia, 35 países están a colaborar para construír un gran laboratorio de investigación que demostre a viabilidade da obtención de enerxía mediante fusión nuclear por confinamento magnético.

O 90 % dos custos de construción de ITER é atendido a través de achegas en especie que realizan os distintos socios. Cada un deles alberga unha Axencia Doméstica, encargada da xestión das este achegas. A Axencia que xestiona as subministracións do socio europeo denomínase Empresa Común Europea para o ITER e o Desenvolvemento da Enerxía de Fusión, que vira no tráfico xurídico co nome de Fusion for Energy (F4E) e cuxa sede está en España (Barcelona).

O CIEMAT, xunto con outras institucións e universidades (UPM, UPC, UNED, UPV, CELLS-ALBA, URL, UNIOVI, ESS-B), participa en diversos desenvolvementos de compoñentes e sistemas para ITER: módulos regeneradores do combustible, sistemas de aumento da temperatura, sistemas de medida, compoñentes internos, control e adquisición de datos. A proporción de persoal español en F4E é un 25 % do total. O español que ostenta o posto jerárquicamente máis destacado é o titular da Unidade Orzamentaria e Financeira. A presidencia do Consello Asesor Técnico e a vicepresidencia do Consello de Goberno corresponden na actualidade a Joaquín Sánchez Sanz, director do Laboratorio Nacional de Fusión do CIEMAT.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...