Estratègia espanyola de R+D+i en Intel·ligència Artificial

L'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial té com a objectiu alinear les polítiques nacionals destinades a fomentar el desenvolupament i l'ús de la IA a Espanya, augmentant la inversió, reforçant l'excel·lència en tecnologies i aplicacions de IA, i enfortint la col·laboració entre el sector públic i privat, de manera que es produeixi un impacte significatiu en la societat i l'economia espanyola.

Aquesta estratègia pretén ser un punt d'encontre entre les demandes de totes les parts interessades, conciliant les inquietuds de la comunitat científica, la indústria, la societat civil i les comunitats més vulnerables, però sobretot cerca comprendre i prevenir les implicacions que planteja la ràpida introducció de la Intel·ligència Artificial en àmbits socials bàsics.

El Mapa de Capacitats conté informació sobre entitats que investiguen, desenvolupen, utilitzen o presten serveis amb tecnologies de la intel·ligència artificial (IA) a Espanya. Aquest Mapa pretén fomentar les sinergies entre les entitats espanyoles i obrir un camí de col·laboració europeu i internacional, identificant i visualitzant les fortaleses espanyoles en aquesta àrea. Aquest Mapa s'anirà actualitzant amb la presència de nous organismes relacionats amb la IA.

El mapa mostra les característiques de les entitats que desenvolupen o incorporen serveis de IA, les tecnologies que són desenvolupades per les entitats de l'ecosistema de IA espanyol, així com les dades que afecten a altres polítiques del Govern, com l'equilibri de gènere en les entitats de IA.

Per elaborar-ho s'han rebut més de 200 aportacions de l'àmbit públic i privat. Aquestes contribucions han estat proporcionades per universitats, organismes públics de recerca, centres tecnològics, les pimes i grans empreses, bancs, consultores, asseguradores, ajuntaments i associacions. Quan la informació rebuda des d'una institució s'ha facilitat en termes d'equips o subunitats més bàsiques, aquesta s'ha agregat amb l'objectiu de destacar visualment les línies amb major massa crítica.

El resultat final és en un mapa amb 154 entitats efectives, que constitueix la primera carta de presentació del desenvolupament i ús de la intel·ligència artificial a Espanya. Una eina que permet reconèixer aquelles àrees prioritàries per a la inversió de les polítiques públiques i per al sector privat.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...