Estratègia espanyola de R+D+i en Intel·ligència Artificial

L'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial té com a objectiu alinear les polítiques nacionals destinades a fomentar el desenvolupament i l'ús de la IA a Espanya, augmentant la inversió, reforçant l'excel·lència en tecnologies i aplicacions de IA, i enfortint la col·laboració entre el sector públic i privat, de manera que es produïsca un impacte significatiu en la societat i l'economia espanyola.

Esta estratègia pretén ser un punt d'encontre entre les demandes de totes les parts interessades, conciliant les inquietuds de la comunitat científica, la indústria, la societat civil i les comunitats més vulnerables, però sobretot busca comprendre i previndre les implicacions que planteja la ràpida introducció de la Intel·ligència Artificial en àmbits socials bàsics.

El Mapa de Capacitats conté informació sobre entitats que investiguen, desenvolupen, utilitzen o presten servicis amb tecnologies de la intel·ligència artificial (IA) a Espanya. Este Mapa pretén fomentar les sinergies entre les entitats espanyoles i obrir un camí de col·laboració europeu i internacional, identificant i visualitzant les fortaleses espanyoles en esta àrea. Este Mapa s'anirà actualitzant amb la presència de nous organismes relacionats amb la IA.

El mapa mostra les característiques de les entitats que desenvolupen o incorporen servicis de IA, les tecnologies que són desenvolupades per les entitats de l'ecosistema de IA espanyol, així com les dades que afecten a altres polítiques del Govern, com l'equilibri de gènere en les entitats de IA.

Per a elaborar-ho s'han rebut més de 200 aportacions de l'àmbit públic i privat. Estes contribucions han sigut proporcionades per universitats, organismes públics d'investigació, centres tecnològics, les pimes i grans empreses, bancs, consultores, asseguradores, ajuntaments i associacions. Quan la informació rebuda des d'una institució s'ha facilitat en termes d'equips o subunitats més bàsiques, esta s'ha agregat amb l'objectiu de destacar visualment les línies amb major massa crítica.

El resultat final és en un mapa amb 154 entitats efectives, que constituïx la primera carta de presentació del desenvolupament i ús de la intel·ligència artificial a Espanya. Una ferramenta que permet reconéixer aquelles àrees prioritàries per a la inversió de les polítiques públiques i per al sector privat.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...