Estratexia española de I+D+i en Intelixencia Artificial

A Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial ten como obxectivo aliñar as políticas nacionais destinadas a fomentar o desenvolvemento e o uso da IA en España, aumentando o investimento, reforzando a excelencia en tecnoloxías e aplicacións de IA, e fortalecendo a colaboración entre o sector público e privado, de maneira que se produza un impacto significativo na sociedade e a economía española.

Esta estratexia pretende ser un punto de encontro entre as demandas de todas as partes interesadas, conciliando as inquietudes da comunidade científica, a industria, a sociedade civil e as comunidades máis vulnerables, pero sobre todo busca comprender e previr as implicacións que expón a rápida introdución da Intelixencia Artificial en ámbitos sociais básicos.

O Mapa de Capacidades contén información sobre entidades que investigan, desenvolven, utilizan ou prestan servizos con tecnoloxías da intelixencia artificial (IA) en España. Este Mapa pretende fomentar as sinerxias entre as entidades españolas e abrir un camiño de colaboración europeo e internacional, identificando e visualizando as fortalezas españolas nesta área. Este Mapa irase actualizando coa presenza de novos organismos relacionados coa IA.

O mapa mostra as características das entidades que desenvolven ou incorporan servizos de IA, as tecnoloxías que son desenvolvidas polas entidades do ecosistema de IA español, así como os datos que afectan a outras políticas do Goberno, como o equilibrio de xénero nas entidades de IA.

Para elaboralo recibíronse máis de 200 achegas do ámbito público e privado. Estas contribucións foron proporcionadas por universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnolóxicos, as pemes e grandes empresas, bancos, consultoras, aseguradoras, concellos e asociacións. Cando a información recibida desde unha institución facilitouse en termos de equipos ou subunidades máis básicas, esta agregouse co obxectivo de destacar visualmente as liñas con maior masa crítica.

O resultado final é nun mapa con 154 entidades efectivas, que constitúe a primeira carta de presentación do desenvolvemento e uso da intelixencia artificial en España. Unha ferramenta que permite recoñecer aquelas áreas prioritarias para o investimento das políticas públicas e para o sector privado.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...