Xarxa de Polítiques de R+D+I (RedIDI)

La Xarxa de Polítiques de R+D+I (RedIDI) sorgeix a la fi de 2010 com a element essencial de coordinació estratègica multinivell entre les Comunitats Autònomes (CC. AA.) i l'Administració General de l'Estat (AGE).

El seu objectiu principal és coordinar als diferents agents del sistema de R+D+I espanyol amb la finalitat d'optimitzar el disseny, la implementació i el desenvolupament dels marcs de suport públic a la R+D+I, afavorint així la mobilització dels recursos i l'accés al finançament provinent de fons europeus i, en particular, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

La Xarxa IDI està copresidida pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Direcció general de Planificació de la Recerca) i el Ministeri d'Hisenda (Direcció general de Fons Europeus) i integra en la seva estructura als agents més rellevants de l'ecosistema de polítiques de R+D+I d'Espanya, amb representació a nivell europeu, estatal i autonòmic.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...