Rede de Políticas de I+D+i (RedIDI)

A Rede de Políticas de I+D+i (RedIDI) xorde a finais de 2010 como elemento esencial de coordinación estratéxica multinivel entre as Comunidades Autónomas (CC. AA.) e a Administración Xeral do Estado (AGE).

O seu obxectivo principal é coordinar aos diferentes axentes do sistema de I+D+i español co fin de optimizar o deseño, a implementación e o desenvolvemento dos marcos de apoio público ao I+D+i, favorecendo así a mobilización dos recursos e o acceso ao financiamento proveniente de fondos europeos e, en particular, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER.

A Rede IDI está copresidida polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (Dirección Xeral de Planificación da Investigación) e o Ministerio de Facenda (Dirección Xeral de Fondos Europeos) e integra na súa estrutura aos axentes máis relevantes do ecosistema de políticas de I+D+i de España, con representación a nivel europeo, estatal e autonómico.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...