Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027 i desenvolupament avançat del Sistema d’Informació de Ciència, Tecnologia i Innovació

Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y desarrollo avanzado del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación

L’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, aprovada el setembre del 2020, és l’instrument de coordinació general de les polítiques en recerca científica i tècnica i d’innovació de l’Estat i de les comunitats autònomes, i d’aquestes amb les polítiques de la Unió. Per millorar l’eficàcia de les polítiques de suport a la recerca i la innovació es millorarà el Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació mitjançant el desenvolupament avançat de tècniques d’intel·ligència artificial que permetin la interconnexió dels sistemes d’informació dedicats a l’R+D+I i la generació d’indicadors útils per a la presa de decisions i la coordinació de polítiques públiques.

icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...