Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027 i desenrotllament avançat del Sistema d’Informació de Ciència, Tecnologia i Innovació

Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y desarrollo avanzado del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación

L’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, aprovada el setembre del 2020, és l’instrument de coordinació general de les polítiques en investigació científica i tècnica i d’innovació de l’Estat i de les comunitats autònomes, i d’estes amb les polítiques de la Unió. Per a millorar l’eficàcia de les polítiques de suport a la investigació i la innovació es millorarà el Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació mitjançant el desenrotllament avançat de tècniques d’intel·ligència artificial que permeten la interconnexió dels sistemes d’informació dedicats a l’I+D+I i la generació d’indicadors útils per a la presa de decisions i la coordinació de polítiques públiques.

icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...