Consell Internacional de la Ciència (ISC)

El Consell Internacional de la Ciència (International Science Council, ISC) és una organització no governamental que reuneix a un gran nombre d'unions i organitzacions científiques internacionals en les quals participen 140 països.

L'ISC es va crear en 2018 com a resultat de la fusió de l'International Council for Science (anteriorment ICSU) i l'International Social Science Council (ISSC). L'ISC agrupa a les diferents unions, comitès i programes que integraven aquestes organitzacions. Perllonga el paper iniciat per ICSU i ISSC, com a òrgan i instrument internacional de referència en l'àmbit de la ciència, com a suport per abordar problemes globals des del punt de vista de la ciència i per actuar com portaveu de la comunitat científica internacional.

Des d'una perspectiva estratègica, l'ISC actuarà tant en la Ciència per a la Política com en la Política Científica en aquells temes que requereixin accions globals, defensant la llibertat de la ciència i la seva pràctica responsable.

L'ISC té la seva seu a París, i s'estructura amb un Comitè Executiu i tres Oficines Regionals (Àfrica, Àsia i el Pacífic, i Llatinoamèrica i el Carib); i celebra una Assemblea General cada tres anys.

ESPANYA EN L'ISC.

D'acord amb l'estructura de governança de l'ISC, Espanya és “Membre Nacional” des de 1922. En l'actualitat, Espanya està representada per la Secretaria General de Recerca a través de la Sotsdirecció General d'Internacionalització de la Ciència i la Innovació, del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MCIN). La gestió de la nostra participació es fa amb el suport de la Comissió Espanyola ISC (CEISC), constituïda el 8 de març de 2019

La CEISC agrupa als comitès que representen a Espanya en les diferents unions, comitès i programes de l'ISC. Està formada per un representant de cadascun dels comitès nacionals que ostenten la representació espanyola en les unions, comitès i programes de l'ISC, a més dels representants del MCIN.

Entre les funcions de la CEISC estan la coordinació de les actuacions d'unions científiques, programes i associacions espanyoles amb les desenvolupades per l'ISC i els seus diversos òrgans; així com, vetllar pels interessos dels diferents comitès nacionals i internacionals de l'ISC.

A més, el MCIN ha creat un Grup de Suport a la CEISC format per 5 científics de reconegut prestigi a proposta dels propis comitès que componen la CEISC i que respon a aquells assumptes que li siguin sol·licitats des del ministeri i serveix d'enllaç entre el conjunt de comitès i el MCIN.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...