Consell Internacional de la Ciència (ISC)

El Consell Internacional de la Ciència (International Science Council, ISC) és una organització no governamental que reunix a un gran nombre d'unions i organitzacions científiques internacionals en les quals participen 140 països.

L'ISC es va crear en 2018 com a resultat de la fusió de l'International Council for Science (anteriorment ICSU) i l'International Social Science Council (ISSC). L'ISC agrupa a les diferents unions, comités i programes que integraven estes organitzacions. Perllonga el paper iniciat per ICSU i ISSC, com a òrgan i instrument internacional de referència en l'àmbit de la ciència, com a suport per a abordar problemes globals des del punt de vista de la ciència i per a actuar com portaveu de la comunitat científica internacional.

Des d'una perspectiva estratègica, l'ISC actuarà tant en la Ciència per a la Política com en la Política Científica en aquells temes que requerisquen accions globals, defenent la llibertat de la ciència i la seua pràctica responsable.

L'ISC té la seua seu a París, i s'estructura amb un Comité Executiu i tres Oficines Regionals (Àfrica, Àsia i el Pacífic, i Llatinoamèrica i el Carib); i celebra una Assemblea General cada tres anys.

ESPANYA EN L'ISC.

D'acord amb l'estructura de governança de l'ISC, Espanya és “Membre Nacional” des de 1922. En l'actualitat, Espanya està representada per la Secretaria General d'Investigació a través de la Subdirecció General d'Internacionalització de la Ciència i la Innovació, del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MCIN). La gestió de la nostra participació es fa amb el suport de la Comissió Espanyola ISC (CEISC), constituïda el 8 de març de 2019

La CEISC agrupa als comités que representen a Espanya en les diferents unions, comités i programes de l'ISC. Està formada per un representant de cadascun dels comités nacionals que ostenten la representació espanyola en les unions, comités i programes de l'ISC, a més dels representants del MCIN.

Entre les funcions de la CEISC estan la coordinació de les actuacions d'unions científiques, programes i associacions espanyoles amb les desenvolupades per l'ISC i els seus diversos òrgans; així com, vetlar pels interessos dels diferents comités nacionals i internacionals de l'ISC.

A més, el MCIN ha creat un Grup de Suport a la CEISC format per 5 científics de reconegut prestigi a proposta dels propis comités que componen la CEISC i que respon a aquells assumptes que li siguen sol·licitats des del ministeri i servix d'enllaç entre el conjunt de comités i el MCIN.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...