Consello Internacional da Ciencia (ISC

O Consello Internacional da Ciencia (International Science Council, ISC) é unha organización non gobernamental que reúne a un gran número de unións e organizacións científicas internacionais nas que participan 140 países.

O ISC creouse en 2018 como resultado da fusión do International Council for Science (anteriormente ICSU) e o International Social Science Council (ISSC). O ISC agrupa ás diferentes unións, comités e programas que integraban estas organizacións. Prolonga o papel iniciado por ICSU e ISSC, como órgano e instrumento internacional de referencia no ámbito da ciencia, como apoio para abordar problemas globais desde o punto de vista da ciencia e para actuar como portavoz da comunidade científica internacional.

Desde unha perspectiva estratéxica, o ISC actuará tanto na Ciencia para a Política como na Política Científica naqueles temas que requiran accións globais, defendendo a liberdade da ciencia e a súa práctica responsable.

O ISC ten a súa sede en París, e estrutúrase cun Comité Executivo e tres Oficinas Rexionais (África, Asia e o Pacífico, e Latinoamérica e o Caribe); e celebra unha Asemblea Xeral cada tres anos.

ESPAÑA NO ISC.

De acordo con a estrutura de gobernación do ISC, España é “Membro Nacional” desde 1922. Na actualidade, España está representada pola Secretaría Xeral de Investigación a través da Subdirección Xeral de Internacionalización da Ciencia e a Innovación, do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (MCIN). A xestión da nosa participación faise co apoio da Comisión Española ISC (CEISC), constituída o 8 de marzo de 2019

A CEISC agrupa aos comités que representan a España nas diferentes unións, comités e programas do ISC. Está formada por un representante de cada un dos comités nacionais que ostentan a representación española nas unións, comités e programas do ISC, ademais dos representantes do MCIN.

Entre as funcións da CEISC están a coordinación das actuacións de unións científicas, programas e asociacións españolas coas desenvolvidas polo ISC e os seus diversos órganos; así como, velar polos intereses dos distintos comités nacionais e internacionais do ISC.

Ademais, o MCIN creou un Grupo de Apoio á CEISC formado por 5 científicos de recoñecido prestixio por proposta dos propios comités que compoñen a CEISC e que responde a aqueles asuntos que lle sexan solicitados desde o ministerio e serve de ligazón entre o conxunto de comités e o MCIN.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...