Bases Antàrtiques Espanyoles (BAE)

Base Antártica Española Gabriel de Castilla

La Base Antàrtica Juan Carlos I i la Base Antàrtica Gabriel de Castilla formen la Infraestructura Cientificotècnica Singular (ICTS) distribuïda BAE. Ambdues bases se situen en l'arxipèlag de les Shetland del Sud, a la illa Livingston i illa Decepció respectivament. Les dues bases solament romanen operatives durant l'estiu austral, habitualment entre novembre i març.

La Base Antàrtica Juan Carlos I va ser inaugurada en 1988 i està gestionada per la Unitat de Tecnologia Marina del CSIC. La Base Antàrtica Gabriel de Castella va ser inaugurada en 1990 i la seva gestió correspon a l'el Exèrcit de Terra.

L'accés a les BAE és obert i competitiu i està regulat per un Protocol d'Accés que prioritza les sol·licituds d'utilització de la infraestructura en funció de la qualitat científic-tecnològica de les propostes. Per a les BAE s'han identificat dos tipus d'accés:

  • Activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació per a projectes nacionals, europeus i/o internaciones.
  • Altres activitats, s'inclouen aquí activitats de mitjans de comunicació social, divulgació, projectes de millora de les instal·lacions i visites institucionals.

La convocatòria d'accés per a les campanyes antàrtiques estaran oberta entre l'1 de gener i 15 de maig de cada any, aquí s'inclouran les sol·licituds per a activitats de recerca externes al Programa Estatal de R+D+I de l'Agència Estatal de Recerca i altres activitats.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...