Bases Antàrtiques Espanyoles (BAE)

Base Antártica Española Gabriel de Castilla

La Base Antàrtica Juan Carlos Ii la Base Antàrtica Gabriel de Castilla formen la Infraestructura Cientificotècnica Singular (ICTS) distribuïda BAE. Les dos bases se situen en l'arxipèlag de les Shetland del Sud, en l'illa Livingston i illa Decepció respectivament. Les dos bases solament romanen operatives durant l'estiu austral, habitualment entre novembre i març.

La Base Antàrtica Juan Carlos I va ser inaugurada en 1988 i està gestionada per la Unitat de Tecnologia Marina del CSIC. La Base Antàrtica Gabriel de Castella va ser inaugurada en 1990 i la seua gestió correspon a l'el Exèrcit de Terra.

L'accés a les BAE és obert i competitiu i està regulat per un Protocol d'Accés que prioritza les sol·licituds d'utilització de la infraestructura en funció de la qualitat científic-tecnològica de les propostes. Per a les BAE s'han identificat dos tipus d'accés:

  • Activitats d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per a projectes nacionals, europeus i/o internaciones.
  • Altres activitats, s'inclouen ací activitats de mitjans de comunicació social, divulgació, projectes de millora de les instal·lacions i visites institucionals.

La convocatòria d'accés per a les campanyes antàrtiques estaran oberta entre l'1 de gener i 15 de maig de cada any, ací s'inclouran les sol·licituds per a activitats d'investigació externes al Programa Estatal de R+D+I de l'Agència Estatal d'Investigació i altres activitats.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...