Xarxa Distribuïda d'Imatge Biomèdica (ReDIB)

Red Distribuida de Imagen Biomédica (ReDIB)

Aquesta ICTS distribuïda dona servei en el camp de la imatge molecular i funcional, així com en imatge avançada i d'alt rendiment.

La ReDIB consta de les següents infraestructures::

Plataforma d'Imatge Molecular i Funcional (CIC-biomaGUNE)​​​​​​​

Aquesta instal·lació es configura com parteix integrant del Centre de Recerca Cooperativa en Biomaterials biomaGUNE, obert oficialment en 2006 i localitzat a Sant Sebastià. Entre altres equips, la instal·lació compta amb un ciclotró capaç de produir una gran varietat d'isòtops emissors de positrons, un laboratori de radioquímica completament equipat amb mòduls automàtics de síntesis versàtils i equipament de control de qualitat d'última generació, un equip híbrid PET-CT (tomografia per emissió de positrons-tomografia computarizada), un equip híbrid SPECT-CT (tomografia per emissió de fotó únic-tomografia computarizada) amb discriminació energètica, dues càmeres per a imatge per ressonància magnètica nuclear (MRI) d'alt camp (11,7 i 7 Tesla), i un equip d'imatge per fluorescència. Les instal·lacions es completen amb un animalario dedicat a pequeño rosegadors.

Infraestructura d'Imatge Traslacional Avançada (TRIMA-CNIC)

Les instal·lacions incloses en aquesta infraestructura estan localitzades al Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars Carlos III de Madrid i estan en funcionament al complet des de 2010. Estan organitzades en tres plataformes: imatge molecular i funcional, imatge avançada i imatge d'alt rendiment. La Unitat d'Imatge Molecular i Funcional dona serveis de microscòpia òptica i de fluorescència i desenvolupa noves aplicacions d'imatge que permeten aconseguir detalls moleculars també en mostres grans com a òrgans i organismes complets. Desenvolupen també aplicacions especials tals com a imatges d'àrees grans, seguiment de cèl·lules, reconeixement de formes, imatges multicolors i colocalización en 3D i 4D. La Unitat d'Imatge Avançada ofereix tecnologies d'avantguarda per a imatge d'òrgans amb cinc modalitats: Ressonància Magnètica (RM), imatge híbrida mitjançant fusió de micro-tomografia computarizada (TAC), i imatge nuclear-tomografia per emissió de positrons (PET), així com de RM/PET, ultrasons i òptica (fluorescència i luminescència bidimensional i tridimensional). A més, compta amb un laboratori dedicat a la nanotecnologia i la química orgànica que produeix nanopartícules multifuncionales i un laboratori de radioquímica que proporciona radiotrazadores per a les tècniques d'imatge preclínica disponibles al centre. La Unitat d'Imatge d'Alt Rendiment és una infraestructura totalment automatitzada que proporciona l'última tecnologia en citometría de flux per mesurar simultàniament múltiples característiques òptiques de cadascuna de les partícules o cèl·lules presents en una suspensió, així com rastreig d'alt contingut (High Content Screening) per al descobriment de nous fàrmacs i per a aproximacions de genòmica funcional utilitzant llibreries de siRNA.

Unitat de BioImagen a la Universitat Complutense de Madrid (BioImaC)​​​​​​​​​​​​​​

BioImaC es troba situat al Campus Moncloa de la Universitat Complutense de Madrid. Entre el seu equipament dedicat a la imatge preclínica destaca: Equips d'Imatge per Ressonància Magnètica a tres intensitats de camp, 0,23 Tesles (RM oberta per a grans animals), 1 T (7,6 cm de diàmetre, amb possibilitat d'ús en manera autoservei pels investigadors que ho sol·licitin), i 4,7 T (40 cm de diàmetre de túnel, per a una àmplia versatilitat en l'estudi de diferents animals, i per espectroscopía in vivo). Equip de micro PET/CT. Així mateix, disposa d'equips de radiologia convencional i fluoroscopia per a grans animals, i equips d'ecografia, tot això en un entorn d'hospital veterinari. Igualment, BioImaC disposa d'un servei d'espectroscopía de RMN exviu de biòpsies i matrius semi-sòlides a 11,7 T (sonda HR-MAS). A l'anterior se sumeixi la disponibilitat d'instal·lacions acreditades per a l'estabulació de petits animals d'experimentació, així com conveni en vigor amb empresa privada per a accés a 18F (ciclotró), i a laboratoris de radioquímica per a la síntesi de radiotrazadores PET, ampliant així la distribució geogràfica quant a disponibilitat en accés obert de radiotrazadores en diferents àrees del territori nacional.​​​​​​​

Unitat d'Imatge Mèdica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Imaging La Fe)​​​​​​​

La Unitat d'Imatge Mèdica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, a València, està composta pel Grup de Recerca Biomèdica en Imatge, GIBI230, i la Plataforma de Radiologia Experimental i Biomarcador d'Imatge, PREBI. La seva missió és potenciar i desenvolupar l'ús de les tècniques d'imatge i els biomarcador per optimitzar l'eficiència diagnòstica i terapèutica de la imatge mèdica a través d'un abordatge multidisciplinari i multimodal, en recerca clínica assistencial i experimentació animal.

icono-contacto

Contacto

Red Distribuida de Imagen Biomédica (ReDIB)

C. Melchor Fernández Almagro 3. 28029 Madrid

Contacto web (redib.net)

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...