Investimento 3. Nova xeración de convocatorias para proxectos de investigación e compra pública pre comercial

Nueva generación de convocatorias para proyectos de investigación y compra pública pre comercial

Este é o principal investimento do plan dirixido ao núcleo do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SECTI): a actividade investigadora. O investimento recolle unha nova xeración de convocatorias públicas de axudas e subvencións orientadas á reforma do SECTI, ao reforzo da transferencia de coñecemento e da colaboración público-privada.

Con este investimento preténdese xerar unha oferta intensa de proxectos de investigación para os grupos españois de I+D+I e para que estes colaboren con empresas.

Este investimento, de máis de 1.000 millóns de euros, mobilizará a comunidade de investigación e innovación en España para:

 • Intensificar a súa actividade de investigación e innovación.
 • Potenciar a transferencia á sociedade dos resultados da investigación, con énfase na colaboración con empresas.
 • Focalizar as actividades en liñas estratéxicas, como a transición verde e dixital.
 • Incrementar a presenza de grupos de investigación españois nas convocatorias competitivas internacionais.

As convocatorias previstas son as seguintes:

 • Unha nova convocatoria de proxectos de proba de concepto: para financiar proxectos que permitan acelerar a transformación de ideas, coñecementos ou resultados científicos en produtos, bens, aplicacións ou beneficios para a economía, a sociedade, a cultura, as políticas públicas ou os servizos. As actividades estarán orientadas a progresar nas primeiras etapas do desenvolvemento precompetitivo dunha idea e a facilitar a súa aplicación práctica.
 • Unha nova convocatoria de proxectos interdisciplinares en liñas estratéxicas que financiarán consorcios público-privados e cuxas liñas estratéxicas de actuación foron seleccionadas sobre a base da súa contribución á recuperación da crise, a competitividade dos actores españois no contexto internacional e a capacidade de acadar unha posición de liderado internacional.
 • Unha nova convocatoria de proxectos de investigación sobre a transición verde e dixital: para financiar proxectos desenvolvidos por investigadores do sector público e por entidades privadas investigadoras sen ánimo de lucro, que terán por obxectivo a implantación da transición ecolóxica e dixital.
 • Convocatoria de proxectos de Colaboración Público – Privada, “Retos Colaboración”: prevese reforzar esta convocatoria (que se ven realizando dende outros anos) engadindo recursos para fomentar a colaboración público-privada no contexto da I+D+I.
 • Convocatoria de Proxectos de Colaboración Internacional: Permitirá o financiamento de grupos de investigación e innovación do SECTI que sexan parte de proxectos de programación conxunta transfronteiriza seleccionados para o seu financiamento polas asociacións de Horizonte Europa e Horizonte 2020, como son as ERA-Net cofund, as iniciativas creadas consonte o artigo 187 e 185 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE) e as asociacións establecidas no Programa Marco Horizonte Europa. Os fondos do MRR incluídos nesta convocatoria servirán para complementar o financiamento dado para a execución de actividades de I+D+I no contexto de todas estas asociacións baixo Horizonte Europa e/ou Horizonte 2020.
 • Convocatoria de proxectos de I+D de vangarda orientada a retos da sociedade: Misións para a Ciencia e Innovación: grandes iniciativas estratéxicas de investigación precompetitiva, realizadas por unha agrupación de empresas, con participación relevante de organismos de investigación, centros tecnolóxicos e universidades, que teñan como obxectivo contribuír ao desenvolvemento de misións temáticas previamente identificadas.

Por outro lado, unha das ferramentas máis poderosas para impulsar a transferencia de coñecemento é a figura da compra pública pre comercial. A compra pública pre comercial é unha ferramenta para fomentar a innovación dende o sector público, a través da licitación de servizos de I+D para o desenvolvemento de tecnoloxía que poida servir para a prestación futura de mellores servizos públicos. Son actuacións en ámbitos onde as entidades españolas demostraron capacidade para avanzar rapidamente a ámbito real con singularidades tecnolóxicas de alto potencial (enerxía verde e a súa hibridación con vectores enerxéticos de futuro e alta escalabilidade), e onde as capacidades europeas son claramente mellorables e o coñecemento público-privado español presenta avances relevantes (new space e o seu acceso ao espazo, novos sistemas de tratamento en medicina nuclear con alta portabilidade, baterías biodegradables, sistemas submarinos de alta eficiencia, etc.). A compra pública pre comercial fomenta a transferencia de coñecemento xerado no ámbito público cara ao sector privado.

O obxectivo establecido no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia é financiar máis de 3.000 proxectos de investigación.

icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

 • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

 • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

 • Se detectou un erro no contido...

 • Se detectou que o contido non se mostra...

 • Se a información non lle foi de utilidade...