Deseño e COVID

Cartel del Informe Ocho claves para abrir más tranquilos

O Grupo de Traballo de Innovación e Deseño en Materiais, Mobiliarios e Espazos post Covid-19, é unha iniciativa da Secretaría Xeral de Innovación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades xunto a distintos centros tecnolóxicos especializados, como son o Centro Tecnolóxico do Moble e a Madeira da Rexión de Murcia (CETEM), o Instituto Tecnolóxico Metalmecánico, Moble, Madeira, Embalaxe e Afíns (AIDIMME), así como deseñadores de servizos, estratéxicos, de produto e espazos do “Grupo de traballo de Administración Pública e deseño”. Este actores coordináronse co ánimo de analizar o comportamento de materiais (madeira, metal, plástico, entre outros) e mobiliaria fronte ao coronavirus e as nosas reaccións fronte á nosa contorna próxima.

Froito da este colaboración publícase o 22 de maio “Oito craves para abrir máis tranquilos. Consellos de adaptación de mobiliario, equipamento, espazos e atención ao público para tendas, centros educativos, oficinas e outras Colectividades e Edificios Públicos ante a Covid-19”. A guía, que parte da recomendación de coñecer as normas específicas de cada sector, inclúe un conxunto de pautas para o cumprimento das regras mentres se ofrece seguridade e confianza ao persoal e ao público.

Estudo realizado para o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades por: César Astudillo, Manuel Carrillo (AIDIMME), e Jesús Sanz (CETEM), coa colaboración de Gelo Álvarez, Javier Fernández, Mariano Sarmiento, Samuel López-Lago, Susana Sancho e Vicente Porres.

Como continuidade a este primeiro avance, expuxéronse suxestións que permitan o aproveitamento dos recursos existentes e identificáronse retos e iniciativas e liñas de investigación coa finalidade última de xerar suficiente confianza nos usuarios e mellorar a súa calidade de vida, publicándose o 6 de xullo o documento “Retos e solucións do mobiliario, os seus materiais, e os espazos, na loita contra a Covid-19”, co ánimo do Este estudo irase ampliando progresivamente para incorporar as novidades tecnolóxicas que se vaian desenvolvendo. Os destinatarios deste documento son organizacións empresariais, empresas con departamentos de I+D+i, startups tecnolóxicas e científicas, profesionais do deseño de interiores, mobiliario e arquitectura (contract e horeca), escolas e universidades, así como os seus respectivos docentes, entre outros.

Por parte de AIDIMME contribuíron: Manuel Carrillo (Coordinador), Mariano Pérez (Director), os doutores Manuel Belanche, Rosa Mª Pérez e Amable Juárez, xunto con outros doutores e persoal de I+D e o equipo técnico e de apoio. Hai que sinalar así mesmo a información facilitada por outros Institutos Tecnolóxicos integrados en Redit e Fedit, como ITC, INESCOP e AIMPLAS; así como por diversas empresas, moitas delas asociadas a AIDIMME, e a participación de Pilar Robledo da Axencia Andaluza do Coñecemento.

Por parte de CETEM contribuíron: Jesús Manuel Sanz (Coordinador) José Francisco Puche (Director), as doutoras Josefina Garrido e Virtudes Navarro, xunto cos tecnólogos Sergio García, Carlos González, María Sánchez e Guadalupe Santa.

Por parte do Grupo de Traballo de Administracións públicas e Deseño contribuíron: Mariano Sarmiento (coordinador), César Astudillo, Gelo Álvarez, Javier Fernández, Samuel López-Lago, Susana Sancho e Vicente Porres.

icono-contacto.svg

Contacto

Subdirección General de Coordinación de la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sgci@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...