Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento

Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento ejerce las siguientes funciones:

Dependen de la Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento:

Directora General: Dña. Elisa Rivera Mendoza.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...