Comunicació

El Reglament (UE) nº 1303/2013 exigix el compliment de determinats aspectes en matèria de comunicació i publicitat.

En el període actual seguix sent necessari elaborar una estratègia de comunicació i fer un seguiment i avaluació de les mesures que la sustenten, així com donar publicitat d'estes actuacions, ressaltant les Bones Practiques en matèria de comunicació i presentant les millors actuacions cofinançades amb fons europeus.

L'Estratègia de Comunicació emmarca els objectius definits en este àmbit, les mesures d'informació i publicitat per a dur-los a terme, i disposa les mesures i obligacions dirigides a cadascun dels col·lectius identificats: beneficiaris potencials i beneficiaris del cofinançament comunitari, agents difusores i públic en general.

L'Autoritat de Gestió del FEDER ha elaborat una Estratègia de Comunicació per al POPE. La Secretaria General d'Innovació, com a Organisme Intermedi, és responsable de l'aplicació d'eixa Estratègia de Comunicació, així com del compliment de la normativa comunitària en matèria d'informació i comunicació, en l'àmbit de les seues competències.

Cadascun dels Organismes amb Senda Financera disposa d'informació per als seus beneficiaris relacionada amb la comunicació del cofinançament FEDER, així com dels indicadors de comunicació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...