Lluita contra el frau

En el seu compromís amb la protecció dels interessos financers de la Unió Europea i la utilització dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència conforme al Dret aplicable de la Unió i nacional, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha adoptat diverses iniciatives en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interés. Entre elles, destaca l'adopció d'una declaració institucional que demostra el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seua adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat.

A més, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats compta amb una Bústia de denúncies de possibles casos de frau, corrupció i conflicte d'interessos, relacionats amb les actuacions finançades amb Fons Europeus (antifraude.mcin@ciencia.gob.es). De conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, en tot cas es garantirà la confidencialitat de la identitat de l'informant i es respectarà l'anonimat de les denúncies que tinguen este caràcter, sense que en cap cas es puguen prendre accions de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia, contra les persones que presenten una comunicació.

El Servici Nacional de Coordinació Antifrau és l'òrgan depenent de la Intervenció General de l'Estat (IGAE), dins del Ministeri d'Hisenda, encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'OLAF.

icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Buzón de denuncias antifraude de Fondos Europeos del Ministerio de Ciencia e Innovación

antifraude.mcin@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...