Loita contra a fraude

No seu compromiso coa protección dos intereses financeiros da Unión Europea e a utilización dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia conforme ao dereito aplicable da Unión e nacional, o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades adoptou diversas iniciativas en materia de prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de interese. Entre elas, destaca a adopción dunha declaración institucional que demostra o seu compromiso cos estándares máis altos no cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos máis estritos principios de integridade, obxectividade e honestidade.

Ademais, o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades conta cunha Caixa de correos de denuncias de posibles casos de fraude, corrupción e conflito de intereses, relacionados coas actuacións financiadas con Fondos Europeos (antifraude.mcin@ciencia.gob.es). De conformidade coa Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, en todo caso garantirase a confidencialidade da identidade do informante e respectarase o anonimato das denuncias que teñan este carácter, sen que en ningún caso póidanse tomar accións de represalia, incluídas as ameazas de represalia e as tentativas de represalia, contra as persoas que presenten unha comunicación.

O Servizo Nacional de Coordinación Antifraude é o órgano dependente da Intervención Xeral do Estado (IGAE), dentro do Ministerio de Facenda, encargado de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra a fraude en colaboración coa OLAF.

icono-contacto

Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

916 038 190

fondoseuropeos@ciencia.gob.es

Buzón de denuncias antifraude de Fondos Europeos del Ministerio de Ciencia e Innovación

antifraude.mcin@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...