Plataformes tecnològiques

Les Plataformes tecnològiques són estructures públic-privades de treball en equip liderades per la indústria, en les quals tots els agents del sistema espanyol de Ciència-Tecnologia-Innovació interessats en un camp tecnològic treballen conjunta i coordinadament per a identificar i prioritzar les necessitats tecnològiques, d'investigació i d'innovació a mitjà o llarg termini.

El seu principal objectiu és aconseguir els avanços científics i tecnològics que asseguren la competitivitat, la sostenibilitat i el creixement del nostre teixit empresarial, alineant les estratègies dels diferents agents i concentrant els esforços de R+D+I.

Convocatòria Plataformes tecnològiques

L'objectiu d'estes ajudes és la creació i consolidació de les Plataformes Tecnològiques i d'Innovació, mitjançant el finançament d'activitats de:

 1. Organització de l'Assemblea Anual de la Plataforma.
 2. Difusió o jornades temàtiques relacionades amb l'activitat de la Plataforma.
 3. Elaboració de documents relacionats amb l'activitat de la Plataforma.
 4. Elaboració d'estudis prospectius i estudis de demanda primerenca.
 5. Actuacions en l'àmbit dels Reptes de Col·laboració amb altres plataformes.
 6. Actuacions encaminades a afavorir la cooperació tecnològica i l'assessorament en la preparació de projectes de R+D+I.
 7. Foment de la participació en activitats d'internacionalització de la R+D+I.

L'Agència Estatal d'Investigació (AEI) és l'encarregada de gestionar estes convocatòries.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...