Protecció del medi ambient

Protección del medio ambiente

El 4 d'octubre de 1991 es firma a Madrid el Protocol al Tractat Antàrtic sobre Protecció del Medi ambient (també conegut com a Protocol de Madrid), que naix per la necessitat d'incrementar la protecció del medi ambient antàrtic i dels ecosistemes depenents i associats. El Protocol designa a l'Antàrtida com una “reserva natural dedicada a la pau i a la ciència” (art. 2). En l'article 3 s'establixen els principis bàsics aplicables a les activitats humanes en l'Antàrtida.

El Protocol té 6 annexos, l'annex II prohibix la presa o intromissió perjudicial de flora i fauna autòctones de l'àrea del Tractat Antàrtic i l'annex V establix que qualsevol zona, incloent una zona marina, podrà designar-se com a zones antàrtiques especialment protegides (ZAEP) i zones antàrtiques especialment administrades (ZAEA). En aquestes zones les activitats es prohibiran, restringiran o administraran segons els plans de gestió adoptats.

El Protocol va establir el Comité per a la Protecció del Medi ambient (CPA) com a grup d'experts per a proveir assessorament i formular recomanacions a la Reunió Consultiva del Tractat Antàrtic (RCTA) sobre la implementació del Protocol. El CPA es reunix tots els anys en ocasió de la RCTA.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...